Nečekaný objev v Kadani

Jana Michálková 13.července 2017

Při plánované demontáži barokních zpovědnic v klášterním kostele v Kadani v úterý 11. července 2017 byly v jeho jižní lodi objeveny náhrobníky rytířského rodu Vicztumů. Zájemci mají jedinečnou příležitost si je po více než 335 letech osobně prohlédnout – a to v těchto dnech, než budou zakryty lešením před restaurováním nástěnných maleb. Navštivte do neděle 16. července kadaňský klášter a nenechte si tento nečekaný objev ujít. Komentované prohlídky tu o letních prázdninách probíhají pravidelně od úterý do neděle od 10 do 17 hodin (v každou celou hodinu).  

Ze zprávy Mgr. Lukáše Gavendy, historika Městského muzea Kadaň

V úterý 11. července 2017 došlo k plánované demontáži barokních zpovědnic v jižní lodi františkánského kostela Zvěstování Páně a Čtrnácti svatých pomocníků. Prostor chrámu se vyklízí kvůli nutnosti vybudovat v něm lešení pro restaurování nástěnných maleb, jež bude probíhat po následující čtyři roky. Souběžně dojde také k restaurování zmíněných zpovědnic, které pocházejí nejpozději z počátku 80. let 17. století (nesou na sobě tříkrálový žehnací nápis „C + M + B 1682“, pořízený 6. ledna toho roku).

Biskupství litoměřické jako vlastník kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani získalo na jeho obnovu dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši více než padesát milionů korun. Opravena bude střecha kostela, kompletně zrestaurován jeho mobiliář a nástěnné malby v severní a hlavní lodi. Stavební a restaurátorské práce tu budou probíhat až do roku 2020.

 Dočasné odstranění zpovědnic z prostoru jižní lodi uvolnilo úsek kostelní stěny, který 335 let nikdo nemohl spatřit v celém rozsahu. Nachází se tu čtyři náhrobní kameny, náležející příslušníkům rytířského rodu Vicztumů (Fictumů). Na jejich existenci upozornil už roku 2001 Lukáš Gavenda, historik Městského muzea v Kadani, neboť byly vidět v úzké mezeře mezi zadní stěnou zpovědnic a zdí kostela. Akademie výtvarných umění v Praze, pověřená restaurováním nástěnných maleb v jižní lodi kostela, prováděla v létě 2014 miniaturní kamerou průzkum štěrbin a dutin ve zdech. Při té příležitosti byl prohlédnut i prostor za zpovědnicemi, ověřující velmi dobrý stav dochování uvedených náhrobníků. Některé detaily ale zůstaly pohledu kamery skryty pod věkovitými pavučinami. Teprve při nynějším plném odhalení stěny s náhrobky bylo možné dosavadní zjištění doplnit o další informace.

Při odstraňování zpovědnic ale došlo ještě k jednomu, spíše nečekanému objevu. Pod jednou ze zpovědnic byl totiž nalezen ještě pátý náhrobník. Vzhledem ke stavu dochování a způsobu jeho umístění zatím není možné zjistit více přesných informací. Zřejmé je pouze to, že se jedná o figurální náhrobek s postavou šlechtičny v renesančních šatech, u jejíž hlavy se nachází erb s orlicí, zatímco u nohou má erb vicztumovský.

 V nejbližší době se v souvislosti s demontáží kostelních lavic očekává plné odhalení dalších tří náhrobních kamenů, spjatých s rodem Vicztumů. Vyčnívají zpod lavic a jejich reliéf je proto již nejméně tři staletí ošlapán. Texty tak dávno ztratily svou čitelnost. Na části, která je zakryta lavicemi, by však mohly být dochovány alespoň části někdejší historické informace. Tato okolnost opět může přispět k prohloubení našeho poznání dějin regionu.

  20333

 Foto: Petr Liebscher, Městské muzeum Kadaň