Neděle Božího milosrdenství 2020 ve farnostech

Milena Davídková 19.dubna 2020

Druhá Velikonoční neděle (latinsky "Dominica in albis", či podle vstupní mešní antimony: "Quasi modo…"), nazývaná v současné době nedělí Božího milosrdenství uzavírá velikonoční oktáv. Přes omezení dané pandemií duchovní správcové vykonávají své povinnosti a slouží Bohu podle možností. Zaslané fotky ukazují, jak tato neděle letos proběhla v některých farnostech. V Šimonovicích trvalý jáhen Bc. Michal Olekšák sloužil v místní kapli za účasti svých synů bohoslužbu slova, když se v letošním roce nemohla konat přislíbená pouť. V Rovensku pod Troskami farář R.D. Tomasz Dziedzic bez účasti lidu prosil za farnost a všechen lid před vystavenou Nejsvětější svátostí na oltáři s obrazy Božího milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské. Podobným způsobem prožívali 2. neděli Velikonoční i v dalších farních a řeholních komunitách v litoměřické diecézi.

19. dubna 2020, Šimonovice


Rovensko pod Troskami

Foto: archivy farností