Neděle Božího milosrdenství v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 17.dubna 2023

O druhé neděli velikonoční 2023 sloužil v litoměřické katedrále mši svatou prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. Po skončení mše svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant za přítomnosti pracovníků Charity České republiky a Charit působících v litoměřické diecézi a mnoha přátel, pokřtil a biřmoval ředitelku Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolínu Wankovskou, DiS. Přijala křestní jména Veronika Zdislava, a litoměřický biskup ji pak při biřmování udělil jméno Marie. O této tzv. Bílé neděli (latinsky Dominica in albis) nově pokřtění sice odkládají bílý šat, ale zdobí je nová zář, která jim byla udělena při křtu, a kterou mají uvádět do svého každodenního života. Karolíně Veronice Zdislavě Marii Wankovské i všem nově pokřtěným přejeme ať plamen pravdy a dobra, který v nich Pán zažehnul o těchto Velikonocích, jim dá, aby vnášeli jeho světlo do našeho světa.

Neděle 16. dubna 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus