Neděle Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční 2023

Dominik Faustus 9.dubna 2023

V neděli 9. dubna 2023 od 10 hodin v katedrále sv. Štěpána slavil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant s věřícími Kristovo zmrtvýchvstání - Hod Boží velikonoční. Koncelebroval probošt katedrální kapituly Jiří Hladík O.Cr. V závěru mše svaté biskup Jan požehnal přinesené pokrmy, poté všem udělil apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky a popřál přítomným věřícím a jejich blízkým požehnané Velikonoce.

Neděle 9. dubna 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus