Neděle Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční 2024 v Litoměřicích

Dominik Faustus 31.března 2024

Litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl předsedal 31. března 2024 od 10 hodin v litoměřické katedrále sv. Štěpána velikonoční liturgii. Na závěr slavné mše svaté udělil apoštolské požehnání a plnomocné odpustky. Požehnal také velikonoční pokrmy a popřál všem požehnané Velikonoce.

Neděle 31. března 2024, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus