Nedělní křestní bohoslužba v Teplicích - Trnovanech

Dominik Faustus 15.června 2021

Na mnoha místech litoměřické diecéze se konají opožděné křestní obřady, které se pro pandemická opatření nemohla konat o velikonočních svátcích. Podobně tomu tak bylo v neděli 13. června 2021 v kostele Božského srdce Páně v Teplicích – Trnovanech. Farář P. Radomír Kuchař tam od 9:30 hodin celebroval mši svatou, při níž pokřtil čtyři věřící, tři z nich navíc přijali svátost biřmování. Kéž jim všem Bůh žehná při putování po jejich nové cestě s Kristem.

Neděle 13. června 2021, kostel Božského srdce Páně, Teplice - Trnovany

Foto: Dominik Faustus