Nedělní nešpory v katedrále opět pokračují

Milena Davídková 14.září 2021

V neděli 12. září 2021 v 17 hodin se konaly poprvé v tomto roce v litoměřické katedrále sv. Štěpána společné nešpory. Nešpory (večerní modlitbu) v katedrále se modlí kanovníci litoměřické svatoštěpánské kapituly a jsou otevřené veřejnosti. Epidemiologická opatření v souvislosti s koronavirem v loňském roce zamezila této veřejné modlitbě, ale nyní kapitula zve, aby se k této modlitbě církve opět mohli věřící připojit.


12. září 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 

Foto: Miroslav Jan Zukerstein