Nedělní pouť ke sv. Vojtěchu a mše svatá v Počaplech

Dominik Faustus 29.dubna 2024

V neděli 28. dubna 2023 skupina litoměřických uskutečnila pouť ke sv. Vojtěchu. Poutníci vyrazili z Litoměřic ve 12 hodin, aby byli včas v 15 hodin v kostele sv. Vojtěcha v obci Počaply nedaleko Terezína, kde slavnostní poutní mši svatou celebroval litoměřický děkan farnosti U Všech svatých R.D. Józef Szeliga. Svatý Vojtěch, jehož svátek připomínáme 23. dubna, je v České republice a na Slovensku uctíván jako patron země, pomocník cestujících a ochránce před nebezpečím.

Neděle 28. dubna 2024, pouť ke sv. Vojtěchu, Litoměřice, Počaply

Foto: Marie Mazancová, Dominik Faustus