Nedělní pouť ke sv. Vojtěchu do Počapel

Dominik Faustus 24.dubna 2023

V neděli 23. dubna 2023 se uskutečnila slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Vojtěcha v obci Počaply nedaleko Terezína. Bohoslužbu, kterou v 15 hodin celebroval litoměřický děkan farnosti U Všech svatých R.D. Józef Szeliga, navštívili poutníci nejen z litoměřické farnosti, ale také ze širokého okolí. Tím tak projevili svou víru a oddanost svatému Vojtěchovi. Kostel se nachází v malebné lokalitě u řeky Labe, což dodává této události zvláštní duchovní atmosféru.

Svatý Vojtěch, latinsky Adalbertus nebo Adalbert, byl český kníže a biskup, který se narodil kolem roku 956. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších světců českých zemí. Vojtěch byl vzdělaný muž a již v mládí se věnoval církevnímu životu. Poté, co se stal biskupem v Praze, cestoval po celé Evropě a šířil křesťanskou víru. Snažil se také usmířit knížete Boleslava II. a jeho bratra, čehož se mu však nepodařilo dosáhnout. Vojtěch byl nakonec zavražděn roku 997 v Prusku, kde chtěl šířit křesťanství mezi pohanskými kmeny. Svatý Vojtěch je dodnes uctíván v České republice a na Slovensku jako patron země, ochránce cestujících a pomocník v těžkých životních situacích.

Svatý Vojtěch je pro dnešní věřící křesťany významný především jako příklad křesťanského života a služby druhým. Jeho životní příběh ukazuje, jak může být víra pro člověka zdrojem naděje, odvahy a obětavosti. Svatý Vojtěch se věnoval šíření evangelia a pomáhal lidem v nouzi, což je příkladem, který může být pro dnešní věřící křesťany inspirací k podobnému konání. Vojtěchova mučednická smrt ukazuje, že věrnost Kristu může být náročná až do úplného obětování života, ale zároveň přináší největší odměnu - věčný život s Bohem. Svatý Vojtěch je také patronem cestujících a ochráncem před nebezpečím, což může být pro mnoho lidí důležité v každodenním životě.

Neděle 23. dubna 2023, kostel sv. Vojtěcha, Počaply

Foto: Dominik Faustus


Pěší pouť z Litoměřic do kostela sv. Vojtěcha v Počaplech

Foto: Marie Mazancová