Nedělní udílení svátosti biřmování v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 25.června 2018

V neděli 24. června 2018 udílel Mons. Jan Baxant v litoměřické katedrále sv. Štěpána svátost biřmování 27 biřmovancům. Pontifikální mše se zúčastnil, kromě duchovních správců litoměřických farností a z okolí, také Chargé d'affaires a.i. z pražské Apoštolské nunciatury Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien.   


24. června 2018, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice    

Foto: Dominik Faustus