Nejsme sami

Jana Michálková 4.června 2013

Nejsme samiPoznámka litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

 

Do dnešního dne se již z několika míst naší diecéze, kde není povodňová situace tak vážná, např. z Liberce, ale i z Prahy, nabízí pomoc postiženým, a to především pro období, kdy voda opadne, jak doufáme. Tato velkorysá a pohotová podpora mladých lidí a studentů je povzbuzující radostí, že účinná křesťanská láska žije a že Bůh neopouští svůj lid. Když držíme při sobě a spoléháme jeden na druhého, nejsme nikdy sami.

 

+ Jan Baxant