Nepromarněme čas, i ten po volbách

Jana Michálková 28.ledna 2018

Slovo Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, diecézanům:

Drazí bratři a sestry, milí přátelé,

snad i vy v poslední době máte stejný dojem jako já. Jedny volby stíhají volby další. Jako bychom v našem státě nyní neměli dělat nic jiného než chodit k volbám. Nemám samozřejmě nic proti nim, ba naopak! Jsme, díky Bohu, svobodní lidé a můžeme využívat schopnosti svobodné volby, a naštěstí se nemusíme nikomu a nikde svěřovat, pro koho jsme svůj hlas dali. Jedna volba, vymykající se všem ostatním, kterou chci připomenout, nám zůstává na celý život. Volba pro Krista. Jako křesťané se nepochybně denně znovu a znovu pro Ježíše rozhodujeme. Až příliš často v každodenních pracovních i domácích povinnostech musíme řešit dilema: zcela pro Pána (Totus tuus), nebo jen částečně, okrajově, naoko, povrchně, úředně, zištně, za peníze, s neustálou kritikou všeho a všech, s pocity ublíženosti, závisti a žárlivosti. Takováto naše volba a rozhodování je též svobodné a tajné, současně však tak zkázonosné a někdy až osudové. Milí moji diecézané, prosím vás snažně, nezůstávejte v takových situacích nebezpečných řešení sami. Nevyhýbají se nikomu z lidí, nevyhnou se ani nám. Světlo a naději, jak jistě můžeme dosvědčit všichni, vnese lítost a touha po smíření, upřímné přijetí svátosti smíření v atmosféře důvěrného rozhovoru se zpovědníkem. Ze srdce vám přeji, aby takový doslova bratr – záchranář, váš zpovědní služebník, vám byl vždy nablízku. Žehnám vám rád a ze srdce. + Jan