Nešpory o slavnosti Ježíše Krista Krále v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 27.listopadu 2023

V neděli 26. listopadu 2023 o 17. hodině zakončili kanovníci svatoštěpánské kapituly společnými nešporami slavnost Ježíše Krista Krále v srdci litoměřické diecéze, v katedrále sv. Štěpána. Kanovníci tak plní svou liturgickou úlohu modlit se v bratrském společenství části denní modlitby církve nejen za sebe, ale i celou diecézi. Ať hlas modliteb proniká před nebeský královský trůn našeho Pána a Krále.

Neděle 26. listopadu 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Miroslav Zukerstein, Antonín Fegyveres a Martin Davídek