Nešpory v katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 26.března 2011

nešpory, kanovníci Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích, den Slavnosti Zvěstování Páně (25. březen 2011),  katedrála sv. Štěpána, Litoměřice