Nikodémova noc poprvé v Semilech

Hana Klára Němečková 26.listopadu 2012

Nikodémova noc poprvé v SemilechPrvní Nikodémova noc na území naší diecéze se uskuteční ve středu 28. listopadu 2012 v Semilech.

 

Každou první středu v měsíci od 20.00 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech probíhat Nikodémova noc, pastorační iniciativa otců pallotinů ze Slavkovic k Roku víry nabídnutá celé církvi. Poprvé se zde uskuteční ve středu 28. listopadu. Začne mší sv., po které bude následovat tichá adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru s místním knězem. Semilská farnost chce takto postupovat podle pokynů na oficiálních webových stránkách www.nikodemovanoc.cz. „Lidé už se nás na Nikodémovu noc ptají, vyjádřil R.D. Jaroslav Gajdošík očekávání jejích semilských organizátorů.

 

Nikodémova noc je pastorační projekt katolické církve, jehož podstatou je setkání s Ježíšem Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti. Adorace probíhá v katolických kostelech, v tichu, ve tmě a za přítomnosti kněze, se kterým je možné se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru.

Navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. (Jn 3, 1-21) Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti. Spočívá v tom, že od večera až do stanovené doby v noci je možné se v kostele zúčastnit tiché adorace, během které lze přistoupit ke svátosti smíření nebo si popovídat s knězem.

Pokud je to možné, začíná Nikodémova noc mší svatou. Důležitým prvkem Nikodémových nocí je tma. Adorace v tichu a ve tmě oprošťuje od světa plného zvuků a obrazů. Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít a setkat se s Pánem. K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. Frekvenci, den konání Nikodémovy noci a délku trvání adorace si jednotlivé farnosti, které Nikodémovu noc pořádají, volí tak, aby to co nejlépe vyhovovalo místním podmínkám. (www.nikodemovanoc.cz)

 

Foto Ing. Martin Klodner