Nikodémova noc v Raspenavě

Jana Michálková 6.března 2013

Nikodémova noc v RaspenavěFarnost v Raspenavě zahájila novou iniciativu, tzv. Nikodémovu noc. Poprvé se tu konala v pátek 1. března 2013, další setkání budou pravidelně probíhat každý první pátek v měsíci od 18 do 20 hodin.

 

Nikodémova noc je pastorační projekt katolické církve, jehož podstatou je setkání s Ježíšem Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti.
Adorace probíhá:

  • v katolických kostelech,
  • v tichu,
  • ve tmě,
  • za přítomnosti kněze, se kterým je možné se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru. (www.nikodemovanoc.cz)

„Spočívá především v osobním setkání s Pánem v eucharistii - tehdy totiž můžeme dostat odpovědi i na to, co se zdá být temné v našem životě, jako Nikodém, který v noci přišel za Ježíšem, aby se ho zeptal: Jan 3,1-21. Tento text Janova evangelia má být podstatou těchto setkání s Bohem. Uvidíme, jakou další náplň těmto prvním pátkům ještě dáme - všichni jste zváni, je to aktivita nás všech, nejen manželů Dvořákových, kteří stáli na počátku této myšlenky, a místního duchovního. Modlit se za kraj, kde žijeme, i za každého zvlášť je naším prvořadým úkolem, to ostatní pak přijde skoro samo. Dalším termínem je 5. duben 2013, uvedl R.D. Pavel Andrš, administrátor zdejší farnosti.

 

V litoměřické diecézi se k projektu Nikodémova noc připojila rovněž farnost Semily. Informovali jsme o tom v diecézním časopise Zdislava 2013/01, rubrika „Představujeme farnost, a na webu: www.dltm.cz (celý text naleznete zde).