Noc kostelů 2012

Kristýna Solničková 16.ledna 2012

Noc kostelů 2012První červnový den bude v letošním roce patřit nejen dětem, ale také památkám. Již tradiční Noc kostelů proběhne tentokrát ve všech zúčastněných státech v pátek 1. června 2012 a její motto zní: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc, ani temnota.“ Srov. 1 Sol 5,5

Nedávný konec roku jistě mnohé z nás přiměl zamyslet se nad tím, co nám uplynulý rok přinesl, co se nám vydařilo a kde je naopak potřeba něco zlepšit. Mezi úspěšné události uplynulých dvanácti měsíců můžeme zcela jistě zařadit Noc kostelů, která proběhla poslední květnový pátek ve 136 kostelech, kaplích a modlitebnách litoměřické diecéze. V celé České republice se zapojilo 939 objektů, ve kterých bylo zaznamenáno na 300 tisíc návštěvnických vstupů (více než 23 tisíc v litoměřické diecézi). Návštěvníci si mohli vybrat z více než pěti tisíc bodů programu, při jejichž tvorbě pořadatelé často projevují opravdu velkou kreativitu.

Nyní však stojíme opět na počátku a otevírají se nám nové příležitosti. Kostely a kaple patří k jedněm z nejvýznamnějších kulturních památek, tato místa s nezaměnitelnou atmosférou jsou odkazem našich předků, který by měl být i nadále zachován, proto je třeba vnést do nich opět život. Noc kostelů nám k tomuto dává příležitost, je pozváním, nabízí možnost poznání křesťanství formou přijatelnou pro nejširší veřejnost. Zapojte se do Noci kostelů a pomozte tak najít lidem cestu zpět ke kořenům. Přihlašovat se můžete již nyní, stačí pouze, když duchovní správce farnosti nahlásí koordinátorce akce pro litoměřickou diecézi (kontakt viz níže):

  • název kostela, obec, okres, kraj
  • kontakt na editora programu (jméno a e-mail) - editor se stará především o editaci programu a informací o kostele na webových stránkách Noci kostelů a je v kontaktu s koordinátorem

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

Bližší informace a fotografie z minulých ročníků Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz/noc-kostelu-2011