Noc kostelů 2012 v Oseku

Jana Máčková 13.června 2012

Noc kostelů 2012 v OsekuV pátek dne 1. června se konala v klášterním kostele Nanebevzetí P. Marie v Oseku už druhá Noc kostelů. Této akci předcházela pilná a hektická práce všech pracovnic infocentra a několika dobrovolných pomocníků z řad farníků.

Bylo potřeba vytvořit texty do informačních brožurek i na webové stránky, připravit plakáty i malé informační plakátky, které se distribuovaly v Informačním turistickém centru Osek i v kostele. Tvořil se a neustále piloval celovečerní program, který musel být koncipován tak, aby se v něm snoubila cisterciácká spiritualita a její prezentace formou záživného sdělení a promítnutí do života spolu s doprovodným programem pro širokou veřejnost.

Jednalo se o zpřístupnění běžně nepřístupných míst, jednalo se s hudebníky, úkoly neustále narůstaly.

Tři figuríny krejčovských panen jsme oblékli do překrásných barokních ornátů z 18. století a budou tvořit stálou výstavu v klášterním kostele až do konce měsíce srpna.

Noc kostelů byla zahájena zvoněním zvonu, které upozorňovalo obyvatele města na to, že se děje něco zvláštního, a poté v kostele vítaly první návštěvníky tóny cisterciáckých žalmů. Po chvíli meditace pokračoval program zapálením svíce s následnou Modlitbou při rozsvěcení svíce. Všichni návštěvníci se tohoto rituálu mohli zúčastnit, protože na lavici měl každý kromě programu a brožury o Noci kostelů ještě tištěný složený leták s obecnými modlitbami.

Po tiché meditaci byla návštěvníkům představena několika úryvky Bible a seznámili se i s Řeholí sv. Benedikta, podle které žijí cisterciáci a některé další řády na celém světě. Jednotlivé úryvky četby byly prokládány meditační hudbou.

Duo canzone potěšilo posluchače svými tajemnými spirituály, které se velmi líbily. Poté pozdravil návštěvníky i MVDr. Jindřich Koska - prezident Spolku přátel oseckého kláštera, který promluvil v průběhu večera hned několikrát. Zmínil minulost, současnost i budoucnost oseckého kláštera a provázel přítomné  i v průběhu netradiční večerní prohlídky. Tu nedočkavě očekávalo více jak 250 návštěvníků.

Prohlídka klášterních prostor se konala za svitu svíček a podmalovaná cisterciáckými chorály v podání členů Collegia hortensis. Výjimečně byl pro návštěvníky otevřen i refektář - jídelna mnichů a jako bonbonek na konec mohli všichni shlédnout dosud uzavřený prostor sakristie s Reinerovou nejkrásnější stropní freskou. Po skončení prohlídky očekávala v kostele všechny přítomné opravdová lahůdka - hudba malých varhan a vystoupení souboru Collegia hortensis pod vedení pana Jana Zástěry. Celý program Noci kostelů byl zakončen modlitbou Salve Regina - Zdrávas Královno.

Účast veřejnosti byla překvapující - v průběhu večera prošlo kostelem na 350 návštěvníků. Letošní osecká Noc kostelů skončila ve 23.00 hodin.

Srdečně děkujeme všem, kdo se na její přípravě naprosto nezištně podíleli, účinkujícím hudebníkům za překrásné zážitky, fotografům za kvalitní fotografie, zvukaři za odbornou práci při ozvučením kostela a těšíme se na vaše podněty a návrhy k programu Noci kostelů 2013.