Noc kostelů 2013

Kristýna Solničková 15.ledna 2013

Noc kostelů 2013V pátek 24. května 2013 se opět otevřou dveře sakrálních památek v celé České republice, aby poodkryly krásy křesťanské kultury a umění. Přípravy na další ročník Noci kostelů, jejíž motto zní: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14,7), právě začaly.

V loňském roce se v litoměřické diecézi zapojilo do Noci kostelů 169 církevních objektů, které návštěvníkům nabídly téměř 800 programů. Také v roce letošním budou mít zájemci možnost poznávat významné rysy křesťanských církví a jejich rozmanitost, mohou se obdivovat výtvarnému a architektonickému umu našich předků a zároveň pocítit sílu a energii vyzařující z těchto posvátných míst.

 

Máte-li zájem stát se součástí Noci kostelů, akce, která již překročila hranice několika států, můžete se od této chvíle přihlašovat. Stačí pouze, když duchovní správce farnosti nahlásí koordinátorce akce pro litoměřickou diecézi (kontakt viz níže):

  • název kostela, obec, okres, kraj
  • kontakt na editora programu (jméno a e-mail) - editor se stará především o editaci programu a informací o kostele na webových stránkách Noci kostelů a je vkontaktu skoordinátorem

 

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

 

Upozornění

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

 

Bližší informace a fotografie z minulých ročníků Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz/noc-kostelu-2012