Noc kostelů 2013 v Dlouhém Mostě

Martina Olekšáková 11.června 2013

Noc kostelů 2013 v Dlouhém Mostě24. květen byl letos dnem rok od roku stále oblíbenější akce Noc kostelů. I kostel sv. Vavřince na Dlouhém Mostě otevřel opět své dveře všem, kteří se přišli podívat, tentokrát jsme napočítali na 412 vstupů návštěvníků.

 

Nejprve to byly děti, které se s nadšením zhostily úkolu namalovat svůj vlastní návrh kostelních varhan. Tak se stal kostel na hodinku velkým malířským ateliérem pro malé umělce, kteří se se svými krásnými a mnohdy velmi originálními obrázky zúčastní soutěže vyhlášené litoměřickým biskupstvím. Část programu věnovaného dětem uzavřeli malí muzikanti - budoucí varhaníci, jejichž malý varhanní koncert odměnili posluchači velkým potleskem.

Ve 20 hodin se stali návštěvníci našeho kostela svědky dalšího koncertu, tentokrát zdejšího chrámového sboru Laurentius s jeho hosty. Chrámovou lodí se nesla hudba Petra Ebena, zpěvy z Taizé, spirituály, několikrát zazněl také hlas příčné flétny, violoncella a klavíru v podání pozvaných sólistek. Posluchačská odezva byla více než pozitivní a také my účinkující jsme odcházeli s  dobrým pocitem v srdci, že jsme právě hudbou, tedy způsobem srozumitelným všem posluchačům bez rozdílu, mohli ten večer chválit Boha.

Pozdní večer se v dlouhomosteckém kostelíku vznášel ve vůni exotických druhů kadidla. Návštěvníci mohli přičichnout a porovnávat šest různých druhů kadidel. Každé z nich bylo postupně před oltářem zapáleno, takže bylo brzy vše zahaleno v dýmu a v intenzivní vůni  kadidla. V této vonné atmosféře jsme se společně děkovali, prosily Boha o požehnání a chvílemi tichého osobního rozjímání při svíčkách a tiché meditativní hudbě letošní Noc kostelů skončila...