Noc kostelů 2013 v Petrovicích

Ing. Jana Jirásková 6.června 2013

Noc kostelů 2013 v PetrovicíchPo roční pauze se Petrovice skrze iniciativu Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic v pátek dne 24. května 2013 opětovně zapojily do mezinárodního programu Noci kostelů 2013.

 

Farní kostel sv. Mikuláše v Petrovicích na rozdíl od farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Petrovicích - Krásném Lese, který bohužel i letos zůstal pro návštěvníky uzavřený, se zařadil mezi 189 farních i filiálních kostelů, kaplí a modliteben, které otevřely své dveře návštěvníkům z Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje.

Tato Noc kostelů se od těch předešlých (tj. těch, které se konaly v roce 2010 a 2011) lišila zejména v tom, že připravený kulturní program se neuskutečnil díky právě probíhajícím rekonstrukčním pracím v bezesporu romantických (zejména je-li možno na obloze spatřit nespočitatelné množství hvězd) kabriolet ruinách farního kostela sv. Mikuláše, ale na vyvýšeném prostranství před ním.

První poutníci se do Petrovic přijeli podívat o několik hodin dříve, než začal avizovaný kulturní program. - Téměř všichni, kteří do Petrovic ten den zavítali, byli více než překvapeni tím, co zde pro ně zcela nezvyklého na vlastní oči spatřili.

Mnozí z těch, kdo do Petrovic na základě speciálního doporučení tištěného průvodce po kostelích litoměřické diecéze zapojených do programu Noci kostelů 2013 zavítali, si ihned vybavili slavný epitaf na náhrobku jednoho z nejvýznamnějších evropských osvíceneckých myslitelů Immanuela Kanta (1724-1804): „Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Avšak ... při pohledu na zde dochované kamenné torzo památného oltáře (zejména oltářní mensy - tj. jeho nejposvátnější části), na němž se mimo nejrůznějších pracovního nářadí nacházely také zbytky svačin dělníků spolu s několika pivními lahvemi, byl celkový dojem z návštěvy netradičního a tím i velice zvláštního sakrálního prostoru pozvolna se opět probouzejícího k životu poněkud zkažen.

Hlavní program určený zejména ale nejenom pro obyvatele Petrovic, který plně korespondoval s heslem Noci kostelů: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo (úryvek ze starozákonní knihy proroka Zacharjáše) začínal až po setmění - tj. ve 21.45 h.

V knize Genesis (tj. 1. knize Mojžíšově), jejíž příběh o Stvoření světa se stal inspirací pro program Petrovické Noci kostelů 2013 pod širým nebem, se uvádí, že prvního dne Bůh stvořil nebe i zemi, což bezesporu se nedělo nikterak v tichosti. - Na základě rčení: „Kdo pozná tajemství zvuku, pozná tajemství vesmíru. proto jako první se cca 65 návštěvníkům postávajících pod vyvýšeným prostranstvím představila Bubenícká skupina vedená p. B. Müllerovou z Dětského domova v Tisé.

Neb začalo více než jenom trochu poprchávat, což bubnům (zejména pak jejich blanám) vůbec nesvědčí, úchvatné nacvičené i částmi zcela mistrně improvizované bubnování po 15 minutách muselo k velkému zármutku přihlížejících předčasně ustat ...

V zápětí se na improvizovaném pódiu před kabriolet ruinami petrovického kostela představili čtyři „plivači ohně, kteří zavítali do Petrovic až z Bohumína, s „net s fire parade.

Ani tato část programu však nebyla vybrána nikterak náhodně, neb v druhém dnu Bůh dle slov knihy Genesis stvořil právě světlo. - Úkolem člověka je přeci snaha, tak jako např. Jeníček a Mařenka v notoricky známé pohádce o Perníkové chaloupce, celý svůj život jít pokud možno nikým nezviklán (viz. památná věta Oslíka ze Shreka: „Až uvidíš světlo na konci tunelu, ne abys Shreku za ním šel!) za světlem.

Symboliku světla taktéž vyzdvihl litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant ve své promluvě k letošní Noci kostelů: „Snad každý člověk v hloubi duše touží po světle. - Vždyť oprávněně označujeme okamžik narození kteréhokoliv člověka jako chvíli, kdy „spatřil světlo světa.

V průběhu cca 20 minut bylo možno zhlédnout běžné i o něco více odvážné kousky s ohněm. Některé z nich byly dokonce zejména v daném deštivém počasí natolik odvážné a riskantní, že si vysloužili i zasloužený obdiv a potlesk přihlížejících.

Díky stále větší intenzitě deště nebylo bohužel možno naplnit úplně vše, co bylo organizátory původně plánováno, ale ... dozajista to nebyla v Petrovicích poslední Noc kostelů. Co se tedy nestihlo nyní, zvládne se bezesporu příště. Ano, asi to nebyla nejdelší, nejucelenější nebo dokonce nejhezčí Noc kostelů 2013, ale v kategorii nejnápadnější nebo nejoriginálnější by bezesporu aspirovala na nejpřednější ocenění.

Celá Petrovická Noc kostelů 2013 pod širým nebem byla zakončena slovy jak jinak než z knihy Genesis: „Jděte, podmaňte si tuto zemi a ... množte se. - Ano, skutečně velice výstižná slova. Podmaňme si tuto krásnou horskou část země, zažehněme v ní četné rodinné krby, u kterých budeme rádi prožívat své dny, týdny, měsíce, roky ... mládí i stáří, jež nám byly dány.