Noc kostelů 2013 v Zákupech

Marie Hašlová 12.června 2013

Noc kostelů 2013 v ZákupechAkci Noc kostelů pořádala Římskokatolická farnost Zákupy a občanské sdružení Společné dědictví Zákupy v letošním roce podruhé, takže alespoň nějaká zkušenost z minulého roku už byla.

 

A jako v minulém roce, tak i v letošním roce se vyskytly nějaké problémy a to přesto, že jsme na sestavení programu a zaměření akce pracovali tak, že už v lednu jsme měli sestavený program a vystoupení domluvená s účinkujícími.

Především měl začátek Noci kostelů ohlásit zvon na věži kostela, ale pan zvoník oznámil, že má opuchlé a bolavé koleno a že tedy nemůže zdolat několik pater schodů. Z přítomných pořadatelů nikdo ještě nezvonil, takže vznikl problém. Brali jsme to s humorem, bylo to takové oživení, vypadalo to na losování. K tomu ale nedošlo, neboť 18letý vnuk jedné z pořadatelek, který přišel vypomoci, si to vzal jako čest. Už se těšil, jak se pochlubí kamarádům. Takže cvičné zvonění s panem farářem v Zákupech proběhlo už v 17,30 hod. Že se to mládenec naučil dobře, dokázalo krásné zahajovací zvonění v 18,00 hod. Kostel byl v té době již značně naplněný, zájem lidí byl velký.

Po přivítání přítomných, pana starosty a paní místostarostky a zastupitelů města, krátkém povídání k historii mezinárodní akce Noci kostelů, začal vlastní program. Vystoupení dětského smíšeného sboru místní školy bylo oceněno velkým potleskem. Však měly děti ztíženou situaci, neboť paní sbormistryně musela odjet a vedla je nejstarší žákyně sboru. Děti byly za svůj výkon odměněny dárkovými balíčky s čokoládou a drobnými dárky od sponzorů. Následovala velmi krásná a přitom odborná přednáška známého českolipského historika PhDr. Ladislava Smejkala. Jeho účast na Noci kostelů v Zákupech se podařilo zajistit díky tomu, že byl požádán s velkým předstihem. Přítomní, a myslím i vedení města Zákup, se dověděli z jeho úst jistě mnoho nových informací. Jeho výklad ale nebyl suchopárný, neboť v něm zazněly i různé historky a pikantnosti. Přednáška se velmi líbila a byla velmi ceněna. Ve 20,00 hod. začal koncert pana Šmída s doprovodem. I ve výběru této kapely jsme měli coby pořadatelé letos šťastnou ruku. Koncert byl nádherný a přilákal do kostela další lidi. Písně byly velmi melodické, zpěvné, krásný přednes a vždy mezi písněmi následovalo několik vět o Bohu a víře. Dodatečně jsme se dověděli, že členové kapely jsou evangelíci. V neděli po mši svaté vyprávěla jedna paní, že její přítel, který bydlí vedle kostela, byl v pátek na zahradě. Chtěl jít již domů, ale pak zazněla z kostela otevřenými dveřmi krásná hudba a on si tam sedl, a vyslechl tam celý koncert. Tak se mu to prý líbilo. Škoda, že nepřišel do kostela. Ale i to byl podle ní docela velký pokrok, protože on žádnou duchovní hudbu neposlouchá.

Posledním bodem programu byla komentovaná prohlídka chrámu. O historii i současný stav kostela byl značný zájem. Prohlídky se zúčastnili i lidé z turistického zájezdu z Prahy, kteří zrovna přijeli a ještě se ani nestihli v Zákupech ubytovat a už spěchali do kostela. Litovali, že nestihli i koncert. Dotazů a různých setkání a názorů bylo mnoho. Vyjadřovali i podiv nad špatným stavem kostela, ale kostel se jim líbil. Ještě po 22,00 hod., kdy jsme plánovali ukončení akce, bylo v kostele mnoho lidí, takže uzávěrka byla až 22,30 hod.

Na závěr můžeme konstatovat, že akce se líbila, líbily se i propagační materiály tj. brožurky k Noci kostelů, pexeso i další drobné dárky. Pořadatelé letos místo koláčů napekli a ozdobili perníčky a těmi také obdarovávali příchozí, jako náš dárek. Škoda jen, že balíčků s perníčky bylo připraveno 200, ale lidí přišlo131. Snad za to může i ne moc dobré počasí a zima v kostele. Akce Noc kostelů i tak má svůj význam, neboť zprostředkovává setkání s něčím novým a i třeba lidem zcela nevěřícím ukazuje nové pohledy a skutečnosti např. diskuze o navrácení majetku církve, diskuze a překvapení nad umučením svatých Fabiána a hlavně Šebestiána atd. A zcela pro věřícího člověka nepochopitelný dotaz mladého muže, který se na mě jako pořadatele obrátil s tím, že kde by mohl najít kněze a především: „ Jak ho mám oslovovat? . Rovněž účast pana starosty a vedení města Zákupy je zcela nové a ukazuje, že snad konečně berou farnost na vědomí. Je to velký pokrok, neboť když před dvěma lety Zákupy poctil návštěvou pan biskup, žádný zástupce města se nedostavil.