Noc kostelů 2013 ve Vratislavicích - kaple Vzkříšení

Marie Hájková 12.června 2013

Noc kostelů 2013 ve Vratislavicích - kaple VzkříšeníPrůběh Noci kostelů 2013 v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích.

 

Noc kostelů ve vratislavské Kapli Vzkříšení zahájilo komentované promítání záběrů z putování po Izraeli manželů Fišerových. V úvodu se zúčastnění dozvěděli, jak významný podíl na úspěších v nejrůznějších oborech lidské činnosti mají Židé až do dnešních dnů, např. více než pětina všech nositelů Nobelovy ceny je židovského původu. Uvážíme-li, že židovský národ čítá jen asi 14 milionů osob, je to tím pozoruhodnější. Kromě míst a událostí známých z Bible nejsilnější dojem z návštěvy Izraele prý zanechá Yad Vashem - památník věnovaný více než 6 milionům obětí holocaustu. Asi všichni, kdo se promítání zúčastnili, by rádi navštívili Izrael, aby vše viděli vlastníma očima a zažili na vlastní kůži. V čase vyhrazeném promítání se nestihly promítnout všechny fotografie, tak se zájemci mohou těšit na pokračování.

Následující půlhodinu si návštěvníci vychutnali při poslechu hudby a slova. Četbu z knihy Marka Orko Váchy „Loď v podání Zuzany Bémové střídaly varhanní a flétnové skladby, které hrála Jana Zástěrová.

Program pokračoval povídáním Pavla Vaněčka, architekta zdejší Kaple. Mluvil o tom, jak mu od začátku bylo téma Vzkříšení blízké a jak se odráží v podobě kaple. Jeho slova doplnil jáhen Václav vysvětlením symboliky vitráží na jižní a západní straně kaple.

Na závěr večera si přišli na své milovníci varhanní hudby. Pavel Fišer přednesl s mistrovstvím sobě vlastním různé skladby především z období baroka včetně Toccaty a fugy d moll Johanna Sebastiana Bacha. Hudební zážitek byl umocněn informacemi o skladatelích a prováděných dílech.

Po celý večer vládla přirozeně srdečná atmosféra, která spolu s poutavým programem některým návštěvníkům nedovolila opustit po celou dobu prostor kaple. Už nyní se těšíme se na příští Noc kostelů!