Noc kostelů 2014

Jana Michálková 13.ledna 2014

Noc kostelů 2014Vstupujeme do nového roku, s nadějí, že jistě přinese mnoho dobrého. Jednou z aktivit, na které se již nyní připravujeme a těšíme, je Noc kostelů. Termín té letošní byl stanoven na 23. května 2014. Staňte se i Vy součástí akce, která již překročila hranice několika států, a ukažte lidem vše krásné, co u Vás mohou naleznout.

 

Noc kostelů roku 2013 otevřela dveře 189 kostelů, kaplí a modliteben na území litoměřické diecéze. Odměnou pořadatelům bylo nejen téměř 28 tisíc zaznamenaných návštěvnických vstupů, ale především nadšení všech příchozích.

Cílem Noci kostelů je představit lidem křesťanství. Nabízí možnost poznání, setkání se a přiblížení se. Každý, kdo se Noci kostelů nějakým způsobem účastní, je obohacen, a i malý krůček, který nás přiblíží zpět ke kořenům a ke skutečným životním hodnotám, je důležitý. Chceme-li budoucím generacím předat něco opravdového, je třeba začít se zamýšlet. Noc kostelů by měla vzbudit zájem nejen o věci duchovní, ale také ukázat společenský a kulturní rozměr sakrálních památek. Kostely a kaple patří k jedněm z nejvýznamnějších kulturních památek a lidé by se měli naučit je takto vnímat. Tato místa s nezaměnitelnou atmosférou jsou odkazem našich předků, který by měl být i nadále zachován, proto je třeba vnést do nich opět život.

Právě Noc kostelů vnímáme jako určitý start a farnosti by se rozhodně neměly zastavit za pomyslnou startovní čárou, měly by běžet dále a na tuto jednu noc navázat nabídkou dalších aktivit. Pořádá-li farnost například různé kurzy, besedy apod., může tuto nabídku prezentovat během Noci kostelů a tím oslovit více případných zájemců.

 

Další ročník Noci kostelů se uskuteční v pátek 23. května 2014, přihlašovat se však můžete již od ledna. Stačí pouze, když duchovní správce farnosti nahlásí koordinátorce akce pro litoměřickou diecézi (kontakt viz níže):

- název kostela, obec, okres, kraj

- kontakt na editora programu (jméno a e-mail) - editor se stará především o editaci programu a informací o kostele na webových stránkách Noci kostelů a je v kontaktu s koordinátorem

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, mob.: +420 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

 

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

 

Bližší informace a fotografie z minulých ročníků Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz.

Ing. Kristýna Solničková, MBA