Noc kostelů 2014

Kristýna Solničková 26.února 2014

Noc kostelů 2014V pátek 23. května 2014 se opět otevřou dveře sakrálních památek po celé České republice, aby poodkryly krásy křesťanské kultury a umění. Již nyní je k Noci kostelů připojeno 51 objektů nacházejících se na území litoměřické diecéze a hlásit se můžete stále.

 

V loňském roce se v litoměřické diecézi zapojilo do Noci kostelů 189 církevních objektů, které návštěvníkům nabídly téměř 900 programů. Také v roce letošním budou mít zájemci možnost poznávat významné rysy křesťanských církví a jejich rozmanitost, mohou se obdivovat výtvarnému a architektonickému umu našich předků a zároveň pocítit sílu a energii vyzařující z těchto posvátných míst.

 

Chcete-li i Vy v letošním roce rozšířit řady pořadatelů Noci kostelů, můžete se přihlásit jedním z těchto způsobů:

duchovní správce farnosti nahlásí koordinátorce akce pro litoměřickou diecézi:

  • název kostela, obec, okres, kraj
  • kontakt na editora programu (jméno a e-mail) - editor se stará především o editaci programu a informací o kostele na webových stránkách Noci kostelů a je v kontaktu s koordinátorem

-          prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete zde.

 

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

 

Upozornění

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

 

Setkání pořadatelů

Všichni organizátoři Noci kostelů a duchovní správci zapojených objektů jsou srdečně zváni na informační setkání, které proběhne v pondělí 3. března 2014 od 15.30 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích.

 

Bližší informace a fotografie z minulých ročníků Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz/noc-kostelu-2013