Noc kostelů 2014 v Zákupech

Marie Hašlová 13.června 2014

Noc kostelů 2014 v ZákupechJiž potřetí proběhla v kostele sv. Fabiána a Šebestiána Noc kostelů. I když jí počasí letos nepřálo, přišla ji s námi prožít více než stovka lidí.

 

Noc kostelů proběhla v Zákupech v kostele svatých Fabiána a Šebestiána potřetí. Vzhledem k tomu, že jsme jako pořadatelé měli již větší zkušenosti, sestavili jsme program, který se velmi líbil všem příchozím.

Letos si s námi trochu pohrálo počasí, neboť v 16.30 hodin, kdy jsme otevírali kůr pro zkoušku účinkujících, krásně svítilo sluníčko a bylo velké teplo. O hodinu později, kdy do kostela přišly zákupské děti na rozezpívání, bylo nebe nad městem zatažené a panovalo značné dusno. Úderem osmnácté hodiny, kdy Noc kostelů začínala, se spustil obrovský liják a dokonce padaly kroupy. Tak se stalo, že v sakristii, kde jsme čekali, až dozní slavnostní zvonění zvonů, jsme neslyšeli vůbec nic a stále čekali. Asi sedm minut po šesté hodině jsme se přemístili do chrámové lodě, kde nám k našemu úžasu lidé sdělili, jak krásně a pravidelně zvon zněl.

Po krátkém přivítání a seznámení přítomných s historií Noci kostelů a důvody, proč se také kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech k této mezinárodní akci připojil, začal připravený program. Vystoupení dětského souboru se velmi líbilo. Původní záměr, že děti vstoupí ve dvojstupu hlavním vchodem, nám však překazilo počasí. Následovala přednáška Mgr. M. Aschenbrennera o zámeckém pánu excísaři Ferdinandu V. Habsburském a jeho choti, kteří se velmi zasloužili o zvelebení Zákup a také financovali velkou přestavbu našeho kostela v polovině 19. století. Po přednášce následoval vrchol programu, a to koncert Tria Conzonanza. Varhany, hoboj a sólový zpěv Barbory Neumannové. Lidé byli z vystoupení doslova unešení, nejvíce se samozřejmě líbilo Ave Maria.

Komentovaná prohlídka byla zařazena na závěr Noci kostelů. Nabídku dozvědět se něco více o kostele využilo asi 35 lidí, ostatní zvolili individuální prohlídku, nebo si pohovořili s panem farářem. Otázek bylo mnoho, pro katolíka někdy zcela zvláštních až úsměvných, ale svým způsobem i poučných. Mnoho lidí vyjádřilo svůj údiv nad špatným stavem kostela, především když viděli vodu tekoucí po schodech. Krátce po desáté hodině večerní byla akce ukončena.

Noc kostelů v letošním roce se líbila, líbily se i propagační materiály. Jako dárek od pořadatelů jsme ještě rozdávali oplatky. Návštěvnost oproti minulému roku mírně klesla, což přičítáme špatnému počasí, ale i tak si k nám našlo cestu více než sto dvacet návštěvníků. Víme o několika lidech, kteří se těšili, ale pak nepřišli, protože byla průtrž mračen. Akce „Noc kostelů má svůj velký význam, umožňuje lidem seznámit se s kostelem, kam by mnohé nenapadlo přijít a následně s křesťanstvím. V Zákupech se v myslích mnoha lidí na chvíli zastavil čas.