Noc kostelů 2015

Kristýna Solničková 30.ledna 2015

Noc kostelů 2015Dveře sakrálních památek po celé České republice se v pátek 29. května 2015 opět otevřou veřejnosti. Záštitu nad Nocí kostelů v naší diecézi převzal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Již nyní se můžete k akci připojovat. Informační setkání pro organizátory a duchovní správce proběhnou v březnu v Litoměřicích a v Liberci.

 

V loňském roce se v litoměřické diecézi zapojilo do Noci kostelů 194 církevních objektů, které návštěvníkům nabídly stovky programů. Také v roce letošním budou mít zájemci možnost poznávat významné rysy křesťanských církví a jejich rozmanitost, mohou se obdivovat výtvarnému a architektonickému umu našich předků a zároveň pocítit sílu a energii vyzařující z těchto posvátných míst.

Chcete-li i Vy v letošním roce rozšířit řady pořadatelů Noci kostelů, můžete se již nyní přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete zde.

Rovněž je možné využít níže uvedený kontakt, kam duchovní správce farnosti nahlásí:

  • název kostela, obec, okres, kraj
  • kontaktní osobu (jméno a e-mail)

 

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553, e-mail: solnickova@dltm.cz

 

Upozornění

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

 

Pozvánka

Všichni organizátoři Noci kostelů a duchovní správci zapojených objektů jsou srdečně zváni na informační setkání, které proběhne v pondělí 16. března 2015 od 15.30 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích, nebo v úterý 17. března 2015 od 15.30 hodin v budově arciděkanství v Liberci.

Všechny zájemce prosíme o potvrzení účasti na výše uvedený kontakt nejpozději do 9. března 2015.

 

 

Bližší informace a fotografie z minulých ročníků Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz