Noc kostelů 2015

Kristýna Solničková 21.dubna 2015

Noc kostelů 2015V pátek 29. května se pro veřejnost opět otevřou dveře mnoha sakrálních památek po celé České republice. Proběhne již tradiční Noc kostelů, která opět poodkryje krásy křesťanské kultury a umění. Již nyní se na návštěvníky těší na více než sto osmdesáti místech litoměřické diecéze.

 

Cílem ekumenického projektu Noc kostelů je představit křesťanství formou srozumitelnou pro nejširší veřejnost a zároveň ukázat, že kostely jsou důležitou součástí společenského života obce či města, upozornit na jejich kulturní hodnotu.

Do šestého ročníku Noci kostelů je v litoměřické diecézi připojeno již 181 církevních objektů a stále je možné se přihlásit. Programy stejně jako v minulých letech připravují jednotlivé sbory a farnosti již několik měsíců předem, biskupství zajišťuje koordinaci a propagaci akce.

Kostely, kaple a modlitebny se pro návštěvníky otevřou většinou od 18 hodin, s posledními návštěvníky se obvykle loučíme okolo půlnoci. Opět se můžete těšit na koncerty různých žánrů, zajímavé přednášky, komentované prohlídky, výstavky liturgických předmětů a oděvů, programy pro děti, návštěvy běžně nepřístupných míst a také programy velmi specifické (žehnání kapličky, koncert dvou varhan a další). Organizátoři mysleli také na ty z vás, kdo si budete chtít pouze v klidu posedět a nabídnou rovněž prostor pro ztišení.

 

Bližší informace o akci, programy a přihlášku naleznete na www.nockostelu.cz.

 

Motto letošní Noci kostelů

Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.

Ž 139,12

 

Noc kostelů i v letošním roce zaštítil svým jménem litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, jehož pozdrav vám zde přinášíme.

Už tradičně v závěru měsíce května se koná již oblíbený projekt „Noci kostelů. Je tomu tak i letos a to ve stejném ekumenickém půdorysu, totiž, že křesťanské kostely, sbory, modlitebny a svatyně se otevírají v různých křesťanských církvích společně v jeden den, resp. v jeden večer či noc. I tak chceme všem zájemcům o „Noc kostelů a svým způsobem poutníkům z jednoho místa na druhé poskytnout vhled do tak rozmanitého křesťanského umění, které se v jednotlivých kostelech uchovává, ale přejeme si i dát lidem, našim současníkům, příležitost se setkat s křesťanskými hodnotami života věřících lidí. Velmi bychom byli rádi, kdyby si návštěvníci posvátných prostor všimli, že křesťanské sakrální stavby nejsou jen vzácnými památkami po našich předcích, ale že stále slouží jako místa poučení, povzbuzení, zklidnění a modlitby i dnes. Ze srdce děkuji všem organizátorům a stejně tak zdravím všechny pravidelné a možná letos i nové návštěvníky.

Mons. Jan Baxant

biskup litoměřický