Noc kostelů 2015 ve Strupčicích a Sušanech

Miroslav Rokoš 2.června 2015

Noc kostelů 2015 ve Strupčicích a SušanechV obcích Strupčice a Sušany proběhla Noc kostelů letos poprvé a zaznamenala úspěch.

 

Také v naší obci se v pátek 29. května 2015 otevřely dveře kostelů široké veřejnosti. Připojili jsme se k celostátnímu projektu Noc kostelů, při které si návštěvníci mohou zblízka a důvěrněji prohlédnout sakrální prostory a vstoupit i do míst, kam se běžně nedostanou, protože třeba právě v tu dobu probíhají bohoslužby.

Noc kostelů se v kostele sv. Václava ve Strupčicích a v kostele sv. Marka v Sušanech uskutečnila poprvé. Místním pořadatelem akce byl Spolek přátel památek obce Strupčice za vydatné podpory hlavní koordinátorky projektu Kristýny Solničkové. Program ve Strupčicích probíhal od 18 hodin. A hlavní slovo zde měla Jana Vargová, která zúročila své zkušenosti z dob svého „průvodcování ve skanzenu v Zubrnicích. Kostel a také sochy zdejšího lapidária si přišlo prohlédnout 18 zájemců a poslední odcházeli v 19.30 hodin.

Na strupčický program volně navazoval od 19.30 hodin program v Sušanech, kam zavítalo 25 příznivců památek. Mohli tu například zhlédnout video z loňské svatomarkovské pouti, kdy do Sušan zavítal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, nebo si důkladně prohlédnout stálou expozici o sušanské historii. Jen západ slunce se bohužel skryl za mraky a tak jsme jej z věže kostela tentokrát pozorovat nemohli. Dveře kostela se zavřely ve 22 hodin.

Závěrem lze k oběma částem zdejší Noci kostelů konstatovat, že ač návštěvníků nebylo mnoho, aktivně se zajímali o „problematiku a ohlasy na akci byly příznivé.