Noc kostelů 2016

Kristýna Solničková 3.února 2016

Noc kostelů 2016Sakrální památky v celé České republice se v pátek 10. června 2016 opět otevřou veřejnosti, proběhne již tradiční Noc kostelů. Záštitu nad Nocí kostelů v naší diecézi převzal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Již nyní se můžete k akci připojovat.

 

V roce 2015 se do Noci kostelů v litoměřické diecézi zapojilo 202 církevních objektů, které návštěvníkům nabídly stovky rozličných programů. Významné rysy křesťanských církví a jejich rozmanitost budou mít zájemci možnost poznávat také v roce letošním. Návštěvníci se mohou obdivovat nejen výtvarnému a architektonickému umu našich předků, ale především také pocítit sílu a energii vyzařující z těchto posvátných míst.

 

Chcete-li i Vy v letošním roce rozšířit řady pořadatelů Noci kostelů, můžete se již nyní přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete zde.

 

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553, e-mail: solnickova@dltm.cz

 

Upozornění

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

 

Bližší informace a fotografie z minulých ročníků Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.czwww.dltm.cz