Noc kostelů 2017: Poděkování

Kristýna Solničková 10.června 2017

Ráda bych touto cestou poděkovala organizačním týmům za skvěle odvedenou práci při přípravě Noci kostelů, za rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, které do své práce vložily a předaly všem příchozím. Tím, že věnovaly této akci svůj čas a energii, přispěly k naplnění jejího cíle – přiblížit lidem křesťanství. Veliké poděkování patří však také návštěvníkům, díky nimž měla tato Noc krásnou a nezaměnitelnou atmosféru. Jejich radost se vždy přenáší i na nás, na pořadatele.

Již nyní se těšíme na setkání při dalším ročníku Noci kostelů!

Ing. Kristýna Solničková, hlavní koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi

Děkujeme také všem partnerům Noci kostelů 2017!

Projekt "Noc kostelů 2017" se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a Libereckého kraje.


20578


2058820580Výtvarnou a fotografickou soutěž věcným darem podpořili

20581


20582


20583


Mediální partneři

2058420586


20585