Noc kostelů 2020 byla příjemným překvapením

Milena Davídková 20.června 2020

V letošním roce proběhl v pátek 12. června již 12. ročník Noci kostelů. V celé České republice bylo do projektu přihlášeno 1157 sakrálních objektů, z toho v litoměřické diecézi 183 objektů (kostelů, kaplí a modliteben) s 561 připravenými programy. Počty návštěvnických vstupů, které pořadatelé zaznamenávali v průběhu páteční akce, se vyšplhaly na celkový součet 23 650 návštěvníků Noci kostelů jen v litoměřické diecézi. Tedy poměrně vysoké číslo, a to i přes nepřízeň pandemie "Covid", která provázela celé přípravy a poznamenala nakonec samotnou akci v podobě mnoha různých omezení.

Na začátku příprav (v únoru) se do Noci kostelů přihlásilo téměř okamžitě 80 kostelů a poté až do března přibývaly další, ale ve chvíli, kdy  byl vyhlášen nouzový stav, se počet zastavil na čísle 130. Poté se postupně odhlásilo 21 objektů, kde pořadatelé zhodnotili, že nebude možné u nich za nových podmínek Noc kostelů zrealizovat. S postupným uvolňováním omezení se však dva dříve odhlášené kostely přihlásily znovu a průběžně pak přicházely přihlášky nové, až celkový počet dosáhl čísla 183.

Mezi pořadateli je mnoho těch, kteří se zapojují do této akce již tradičně a bez Noci kostelů si to už neumí ani představit. Někteří z nich se letos účastnili dokonce už po jedenácté! Patří jim velké poděkování za nezdolnost a obětavost každoročně připravit program, po celý večer se návštěvníkům věnovat a pak ještě mnohdy do rána po akci uklízet. Další farní společenství či sbory se letos přihlásily po mnoha letech znovu a také můžeme sledovat, že jsou pořadatelé, střídající přihlašování vždy ob jeden rok, aby návštěvníkům nezevšedněli, a měli možnost obnovit síly a nápady. Pěkné však je, že i v tomto pořadatelsky složitějším období do Noci kostelů vstoupili také úplní nováčci a bylo jich dokonce 14.

Mezi nováčky v letošním roce patřil kostel Povýšení sv. Kříže v Kunraticích u Cvikova, který vstoupil se svým zajímavým projektem „Křišťálový chrám“. Pořadatelé zde ve spojení s blízkou sklárnou pana Jiřího Pačinka připravili slavnostní nasvícení interiéru a exteriéru kostela s využitím audiovizuálního obrazu skla, světel a s podkresem příjemné hudby i vystoupením hudebního tělesa. Ukázka sklářského umění na huti s názvem "Andělský večer", během kterého pan Pačinek spolu se svými kolegy vytvářel křišťálové anděly, byla krásným potvrzením, že existuje velmi silné pouto, které v tomto kraji spojuje sklářskou tradici s duchovním odkazem předků. Noc kostelů v Kunraticích navštívilo v průběhu večera okolo 900 návštěvníků.

Svůj první bohatý program připravila také paní Renata Šoltová v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Krásném Lese u Petrovic, v místě, které běžně nebývá přístupné, se překvapivě sešla více než stovka návštěvníků, včetně mnoha rodin s dětmi. Zapomenout nemůžeme ani na kostel sv. Marie Magdalény v Mařenicích, který hned napoprvé přilákal svým programem více než 180 lidí. Poprvé se letos účastnily také kostely: v Bílém Potoce, Desné, Křešicích, Mcelích, Šemanovicích, Příchovicích a kaple v Chotiměři, Jiřetíně pod Jedlovou, Litoměřicích, Velemíně a v neposlední řadě také kaple rodiny Botschen v Libouchci. Právě toto místo přilákalo kolem 130 návštěvníků, kteří přišli podpořit spolek, pracující na obnově tohoto zajímavého historického objektu.      
Programová nabídka byla i v letošním roce různorodá. Návštěvníci se mohli během večera zaposlouchat do živé či reprodukované duchovní hudby, sólového i sborového zpěvu, a poznat třeba i jak zajímavě zní meditační nástroj „handpan“ v akustickém prostředí kostela. Při zahájení Noci kostelů ve většině míst zazněl kostelní zvon a ti šťastnější měli možnost vidět zvonici též zblízka. Komentované prohlídky, přednášky, projekce, zapálení svíčky za blízké, výstavy liturgických předmětů s výkladem, historické fotografie i snímky ze života místního společenství, to vše bylo pro návštěvníky velmi zajímavé. Také možnost seznámit se a promluvit si s duchovním byla vítána. Někteří pořadatelé si připravili nová poutní razítka, na jejichž otisk v brožuře se pokaždé návštěvníci Noci kostelů těší. Tematický program pro rodiče s dětmi, loutkové divadlo, posezení s občerstvením na zahradě u kostela a na zakončení večera ztišení a společná modlitba za farnost, rodinu, město a svět.

Letošní Noc kostelů se nesla v duchu oslav osmistého výročí narození diecézní patronky sv. Zdislavy. Ve jménu této šlechetné osobnosti byly programy tematicky zaměřeny na rodinu a péči o blízké. Zejména děti si pak domů odnášely materiály s pravidly soutěže „Po stopách svaté Zdislavy“, která byla pro tento rok litoměřickým biskupstvím k Noci kostelů vyhlášena. Soutěž je určena nejen dětem, ale také dospělým a kolektivům, a probíhá pouze na území litoměřické diecéze. Příspěvky v podobě fotografií je možné posílat na e-mail: nockostelu@dltm.cz  do 31. 7. 2020. Po vyhodnocení budou výherci slavnostně odměněni.

Do 12. ročníku Noci kostelů byla přihlášena místa ze čtyř krajů České republiky. Největší zastoupení měl tradičně Ústecký kraj (119 míst), Liberecký kraj (53 míst), Středočeský kraj (10 míst) a na poslední chvíli se také přidal jeden zástupce Královéhradeckého kraje.

Z okresů se nejvíce zapojilo Děčínsko, Litoměřicko, Teplicko a Liberecko se stejným počtem objektů,  jako další pak Českolipsko, Lounsko, Ústecko, Jablonecko, Chomutovsko, Mladoboleslavsko, Semilsko, Mělnicko, Nymbursko a Jičínsko.

Velké poděkování patří těm, kteří každoročně Noc kostelů podporují a dávají akci svou záštitu. Patří k nim litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. V letošním roce akci také podpořila Televize NOE, která v průběhu celého večera vysílala živé vstupy z Noci kostelů po celé České republice.

V neposlední řadě si zaslouží poděkování místní duchovní správci, pořadatelé, organizátoři, editoři, kontaktní osoby, farníci, ti co pomáhali s expedicí materiálů pro Noc kostelů po diecézi, všichni ti, kteří se nezalekli obtížného období pandemie a i přes všechna omezení a nepříjemnosti hledali kreativně řešení, jak svou Noc kostelů v místě uskutečnit a podpořit.

Díky však patří také návštěvníkům, kteří v hojném počtu přicházeli do sakrálních objektů a spolu s pořadateli tvořili letošní Noc kostelů krásnou: plnou lidských setkání, pochopení, poznávání a příjemné atmosféry.


Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 28. května 2021.


Těšíme se na Vás

Milena Davídková 
koordinátorka Noci kostelů za litoměřickou diecézi

Projekt NOC KOSTELŮ se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje, Libereckého kraje a Biskupství litoměřického

107763

Fotogalerie z Noci kostelů 2020

Soutěž "Po stopách svaté Zdislavy" ke stažení

Tisková zpráva ke stažení