Noc kostelů 2021: Za 14 dní se opět otevřou brány kostelů v celé ČR. Přípravy pokračují.

Milena Davídková 14.května 2021

13. ročník projektu Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května 2021.

Jen 14 dní už zbývá do tradiční akce, která opět otevře brány mnoha sakrálních památek po celé České republice. V tuto chvíli je do Noci kostelů přihlášeno celkem více než 1100 kostelů, kaplí a modliteben, z nichž téměř 200 se nachází v litoměřické diecézi. Přihlašování však ještě nekončí... Stále je možné se do Noci kostelů zapojit a sakrální objekt přihlásit.

Audiopozvánka Noc kostelů 2021

Nad Nocí kostelů v litoměřické diecézi převzali záštitu: litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Celá akce se koná s podporou Ministerstva kultury ČR.

136296

Pozdrav litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta Noci kostelů 2021 na webu Noci kostelů.

Přípravy intenzivně probíhají, plakáty byly rozvezeny k vylepení po celé litoměřické diecézi a brzy je začnou obyvatelé měst a obcí potkávat v ulicích. Jejich nezaměnitelný a nápadný design poutá pozornost už svou charakteristickou veselou barevností. Pořadatelé postupně představují na webu nockostelu.cz své programy. Stejně jako v předešlém roce jsme připraveni reagovat na aktuální omezení, která provázela akci už loni. Věříme však a doufáme, že situace nám bude nakloněna a bude možné Noc kostelů realizovat i tentokrát bez zásadních problémů.

136299

Mezi novinky jsme zařadili i alternativnější možnosti, jako např. programy ve venkovním prostředí nebo programy se zaměřením na církevní turistiku (okruhy mezi sakrálními památkami).
Také letos jsme přichystali soutěž pro všechny věkové kategorie, tentokrát ve vzpomínce na kněžnu a světici sv. Ludmilu. V tomto roce si připomínáme 1100. výročí její smrti.
Noc kostelů přijala za své také ekologické téma, které úzce souvisí i s mottem letošního ročníku.

A jaké je letošní motto?

Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří. Žalm 104,20

136301Žalm 104 čítající 35 veršů je především velkolepou oslavou stvoření, tedy radostí nad tím, jak Bůh učinil svět. V žádném jiném žalmu se nezmiňuje tolik prvků přírody a nejmenuje tolik zvířat. Koncepce celého žalmu sleduje první kapitolu Bible, která vypráví o stvoření světa v sedmi dnech (Gn 1). Podle tohoto textu je stvoření světa rozděleno do určitých bloků – nejprve světlo, následně se oddělí vody a vznikne souš, která se v dalším dnu zazelená rostlinami a stromy. Teprve potom Bůh umísťuje na oblohu Slunce a Měsíc, a pak přijdou na pořad zvířata. Jako poslední byl stvořen člověk.

136300

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní  program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. 

Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.


Těšíme se na Vás!

Informace k Noci kostelů sledujte vždy aktuálně na: nockostelu.cz

Milena Davídková, koordinátorka za litoměřickou diecézi. Kontakt: nockostelu@dltm.cz

Projekt NOC KOSTELŮ se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a Libereckého kraje

136304