Noc kostelů 2024 v litoměřické diecézi ve fotografiích č.2

Dominik Faustus 24.června 2024

V kostele Nejsvětější Trojice v Dolním Žlebu zazpíval Saský horolezecký pěvecký sbor "Kurt Schlosser" z Drážďan. 
Kostel Nejsvětější Trojice, Dolní žleb

Foto: Pavel Randák


Kostel sv. Floriána, Krásné Březno

Foto: Věra Brožová


Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Kamenický Šenov

Foto: Klára Machová


Kostel Církve československé husitské, Duchcov

Foto: Miloslava Slavíková


Kostel sv. Mikuláše, Nepomyšl
Jsme rádi, že náš kostel přivítal při letošní Noci kostelů odhadem 80 návštěvníků, kteří se mohli zaposlouchat do klasických i moderních skladeb v podání dětí a jejich učitelů ze ZUŠ Podbořany. Atmosféra v kostele byla povznášející a ohlasy návštěvníků velice pozitivní. Velké díky patří p. Mirce Dobřanské, učitelce ZUŠ Podbořany, která se organizace Noci kostelů v Nepomyšli ujala.
Hana Lněníčková
Městys Nepomyšl

NEPOMYŠL, SV. MIKULÁŠ

Foto: Laurencia Helásková


Kostel Nejsvětější Trojice, Jindřichovice pod Smrkem

Foto: Zuzana Hojdarová


Kaple sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn, Turnov

Foto: Radim Štícha


Kostel sv. Mikuláše, Horky nad Jizerou
V našem kostele sv. Mikuláše jsme připravili návštěvníkům informaci o historii kostela i jeho současném životě. Pan Miloš Kodejška hrál na varhany. Zlatým hřebem milého setkávání bylo vystoupení souboru Benátecká Schola - Radostné Nocturno.

Foto: Miloš Repáň


Kostel sv. Vavřince, Stružnice-Jezvé

Foto: Petr Zahrádka


Kostel sv. Anny, Tisá

Noc kostelů – v Tisé každoročně pořádaná akce, která umožňuje široké veřejnosti nezávazné setkání s křesťanstvím. Noc kostelů se konala v pátek 7. června. Ve večerních a nočních hodinách si tak návštěvníci mohli prohlédnout zvonici. Zde se nachází tři zvony. Dva mladší z roku 1922 byly vyrobeny v chabařovických ocelárnách Arnold-Kress jako náhrada za původní historické zvony, které zrekvírovaly úřady rakouského mocnářství za první světové války. Třetí zvon z roku 1859, patří mezi hodně vzácné unikáty. Ze zvonoviny jej vyrobil zvonař František Herold z litoměřické větve zvonařského rodu Heroldů. V loňském roce byly dva zvony renovovány a dostaly svá jména – bronzový Jáchym, ocelový Josef.
Dále měli návštěvníci možnost navštívit 
zákristii, presbytář, kůr s varhany, seznámit se s historií kostela. V kostele je umístěna socha Schönsteinského anděla, ta dostala své novodobé pojmenování podle zaniklé vsi Schönstein, předchůdce obce Tisá. Jedná se o podstavec kazatelny ze zaniklého kostela, který byl součástí tvrze a je nejstarší hmotnou dochovanou památku na katastru obce. Socha je zapsána do seznamu kulturních památek České republiky, byla restaurována v roce 2022
Podvečerní program byl doplněn o dva koncerty - koncert mladých umělců studentů konzervatoře v Teplicích – flétnový soubor Funky flauti a pěvecký soubor Děčínský chrámový sbor. Po celý večer probíhala prezentace o historii obce Tisá. Mezi více než stovkou návštěvníků byli též naši němečtí sousedé obcí 
Bad Gottleuba - Berggießhübel . Jejich účast byla zajištěna prostřednictví Místní akční skupiny Labské pískovce. Program večera organizovala Obec Tisá - Výbor pro kulturu sport a mládež.

Tomáš KratochvílKostel Nanebevzetí Panny marie, Církvice

Foto: Hanka Tobiášová


Kaple sv. Zdislavy, sídlo Diecézní charity, Litoměřice

Foto: Veronika Krištofová


Kaple svatého Huberta, Mstišov


 

Kaple sv. Jana Nepomuckého, Pozorka


Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec


Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Dubí


Kostel sv. Antonína Velikého, Liberec

Foto: Lucie Nováková


Kostel Nalezení sv. Kříže, Liberec

Foto: Lucie Nováková


Kostel Proměnění Páně, Josefův Důl
Do kostela Proměnění Páně v Josefově Dole u Jablonce nad Nisou, průběžně od 17.00 do 22.00 hodin, přišlo 82 návštěvníků. Kostel si prohlédli, popovídali, seznámili se z jeho historií i současností, někteří chvíli poseděli, to vše za příjemných tónů skladeb Michaela Haydna.

Foto: Karel Stuchlík


Kostel sv. Antonína Paduánského, Koštice
V pátek 7. června proběhla v kostele sv. Antonína Paduánského v Košticích významná událost - Noc kostelů. Tato akce, která se koná po celé České republice, umožňuje veřejnosti prožít jedinečnou atmosféru nočního chrámu, nahlédnout do jeho historie a architektury a zažít kulturní program.
Návštěvníci kostela v Košticích měli možnost zúčastnit se netradiční prohlídky. Celý kostel byl zatemněn a osvětlen pouze svíčkami, což spolu s barokní hudbou vytvořilo magický zážitek. Tímto způsobem mohli návštěvníci objevovat bohatou historii a uměleckou výzdobu tohoto barokního skvostu. Hlavním bodem programu bylo vystoupení hudebního tělesa Trio Cum amore. Toto trio předneslo vybrané skladby, které dokonale rezonovaly s prostředím kostela a přinesly návštěvníkům neopakovatelný hudební zážitek. Výkony hudebníků zanechaly hluboký dojem a umocnily duchovní a estetický prožitek celého večera.
Během akce navštívil Koštice také pan farář Lukáš Hrabánek, který osobně poděkoval organizátorům a všem zúčastněným za jejich snahu a podporu této významné kulturní události.
Noc kostelů v Košticích nebyla jen kulturním zážitkem, ale také příležitostí k setkání komunity a duchovnímu obohacení. Kostel sv. Antonína Paduánského, který je důležitým duchovním centrem obce, tak otevřel své brány všem, kteří chtěli zažít něco mimořádného a prohloubit svůj vztah k místní historii a kultuře.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu akce, a těšíme se na příští ročník Noci kostelů.

Foto: Dagmar Kollárová