Noc kostelů byla i letos v litoměřické diecézi úspěšná

Jana Michálková 27.května 2013

Noc kostelů byla i letos v litoměřické diecézi úspěšnáNoc kostelů byla v litoměřické diecézi úspěšná. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se zde připojilo 189 církevních objektů, z toho téměř 150 katolických. Podle zatím dostupných informací bylo ve zpřístupněných církevních objektech během letošní Noci kostelů zaznamenáno 24 531 návštěvnických vstupů. Číslo není konečné, údaje za zhruba jednu čtvrtinu objektů dosud nemáme k dispozici. Na základě loňské návštěvnosti ale odhadujeme, že konečný počet se bude pohybovat kolem 28 tisíc návštěvnických vstupů.

 

Litoměřická diecéze se připojila k projektu Noc kostelů počtvrté. Jak zdůraznil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, Noc kostelů nemá být pouhou turistickou akcí, má příchozím nabídnout hodnoty křesťanského života.

Doprovodné programy respektující sakrální prostor, osobní nasazení a vstřícnost pořadatelů i přítomných kněží, s nimiž si mohli návštěvníci na místě promluvit, to vše přispělo ke zdaru akce. Na mnoha místech pořadatelské týmy spolupracovaly i s obcemi.

Například v malé obci Liběšice u Litoměřic, kde Noc kostelů probíhala poprvé, spolupracovala na přípravě programu i místní základní škola. Její žáci vytvořili za použití nejrůznějších výtvarných technik obrázky na téma „Kostel očima dětí a v kostele je vystavili. Prohlédnout si je mohli jak návštěvníci akce v pátek večer, tak dnes (pondělí 27. května 2013) sami žáci, kdy do kostela přicházely jednotlivé třídy z této školy, aby si děti jednak výtvarné práce prohlédly, jednak aby si poslechly varhany a dozvěděly se něco o historii kostela a farnosti i o tom, k čemu kostel slouží a co je to liturgický rok.

Z ohlasů a pochvalných vyjádření lidí z různých koutů diecéze lze soudit, že Noc kostelů byla pro mnohé krásným zážitkem. Poděkování patří především jednotlivým týmům pořadatelů - za přípravu zajímavých programů a osobní přístup k návštěvníkům. Díky tomu měla akce i letos důstojný průběh.

Diecézní biskup Mons. Jan Baxant navštívil a během večera se pozdravil s návštěvníky kostelů v Litoměřicích.

 

Pro návštěvníky Noci kostelů v litoměřické diecézi byly letos vyhlášeny dvě soutěže - výtvarná (do 15 let) a fotografická (od 16 let). Probíhají až do 5. července 2013, bližší informace naleznete na  www.nockostelu.cz nebo na www.dltm.cz.