Noc kostelů byla úspěšná

Jana Michálková 25.května 2014

Noc kostelů byla úspěšnáNoc kostelů v litoměřické diecézi byla i letos úspěšná. Stala se místem pro setkání tisíců lidí. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se na území litoměřické diecéze připojilo 194 církevních objektů, z toho téměř 150 katolických. Podle zatím dostupných informací bylo ve zhruba polovině z těchto dvou stovek objektů zaznamenáno na 19 tisíc návštěvnických vstupů. Číslo tedy není konečné a bude průběžně aktualizováno.

 

Nabídku setkat se s křesťanstvím, vírou a církví prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku přijaly tisíce lidí, a to i přes to, že počasí akci nepřálo (pátek 23. května 2014). V Zákupech na Českolipsku déšť a kroupy od návštěvy tamního kostela neodradily více než stovku lidí (121 návštěvnických vstupů). „Tropické počasí, déšť, bouřka, ale radostná nálada. Přišli věrní návštěvníci i ti opravdu hledající, uvedli pořadatelé ve Smržovce v Jizerských horách (43 návštěvnických vstupů). Na některých místech musela být část programu kvůli nepříznivému počasí dokonce zrušena - např. v Liběšicích u Litoměřic (160) nebo Zahořanech u Křešic na Litoměřicku (239).

„Konečné údaje máme od 51,55 % zapojených objektů. Na základě loňské návštěvnosti můžeme ale odhadnout, že konečný počet by mohl dosáhnout až 25 tisíc návštěvnických vstupů, uvedla hlavní koordinátorka akce v litoměřické diecézi Kristýna Solničková.

Čísla ovšem nejsou tím nejdůležitějším. Smyslem Noci kostelů je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.

Poděkování tak patří všem dobrovolníkům, kteří doprovodné programy ve spolupráci s místními duchovními připravovali: za rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, které do své práce vložili a předali všem příchozím. Nejen komentované prohlídky, přednášky, rozhovory, varhanní hudba, sborový zpěv, komorní hudební vystoupení, workshopy, programy pro děti, ale i čtení z Písma, rozhovory o víře a části, které nabídly prostor pro ztišení a modlitbu, se setkaly u návštěvníků s příznivým ohlasem. Se zájmem se setkal rovněž Den kostelů, tj. návštěva kostela Všech svatých a katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích školní mládeží v pátek v dopoledních hodinách.

Výtvarná a fotografická soutěž, které byly v rámci Noci kostelů v litoměřické diecézi vyhlášeny, probíhají až do 5. července 2014. Bližší informace naleznete na: http://dltm.cz/zapojte-se-do-souteze-0

Příloha:  Počty návštěvnických vstupů k 25. 5. 2014.pdf

 

Jak probíhala Vaše Noc kostelů? Napište nám na adresu zdislava@dltm.cz

Vaše ohlasy a fotografie rádi zveřejníme na našem webu i v diecézním časopise Zdislava.

 

Z ohlasů návštěvníků Noci kostelů:

„Akce se mi moc líbí, před dvěma lety jsem byl v Chlumci nad Cidlinou, letos procházím litoměřické kostely. Líbí se mi prostředí i programy. Zatím jsme vyslechli koncert chlapeckého pěveckého sboru a čtení úryvků ze Starého zákona. Atmosféra je opravdu bohatá, řekl Jiří Růžička z Litoměřic.

„Noci kostelů jsem se účastnila v loňském roce poprvé a bylo to moc krásné. Když jsem si přečetla, že letos je připravený nový program, rozhodla jsem se přijít znovu. Vítám, že si mohu prohlédnout věci, které nemohu běžně vidět. Jsem zdejší rodačka, chci svoje město blíže poznat. Noc kostelů je moc hezká akce. Jsem sice ateista, nicméně když vejdu do kostela, působí to tu na mě uklidňujícím dojmem. Vnímám to jako svoje osobní zastavení, uvedla paní Ivana z Litoměřic (která si nepřála zveřejnit svoje příjmení).

„Noci kostelů se účastním již třetím rokem, poprvé ovšem jako její návštěvník. V předchozích letech jsem tu v rámci programu hrála na klavír a violoncello. Jednalo se o spolupráci mezi litoměřickou lidovou školou umění a zdejšími organizátory akce. Připadá mi moc hezké, že se během Noci kostelů dostanete do míst, kam byste se jinak nedostali. Je příjemné, že jsou kolem vás lidé, kteří pozorně naslouchají, řekla Klára Valešková z Litoměřic.

Jedna z návštěvnic akce, Lenka Klímová z Litoměřic, překvapila tím, že do svého poutnického pasu „nastřádala během čtyř let již desítky razítek z jednotlivých navštívených kostelů. „Noci kostelů se s celou rodinou pravidelně účastníme již od roku 2011. Akce se nám moc líbí. Poutnický pas nevyměňuji za nový, razítka sbírám na památku do jedné brožury, prozradila.

 

Z ohlasů pořadatelů Noci kostelů:

„Tropické počasí, déšť, bouřka, ale radostná nálada. Přišli věrní návštěvníci i ti opravdu hledající. Výborná podpora od biskupství a Regionálního Deníku, který o Noci kostelů podrobně informoval. Smržovka v Jizerských horách (43 návštěvnických vstupů)

„I přes nepřízeň počasí velmi pěkné. Čeřeniště na Ústecku (97)

„Bylo to i tak pěkné a stálo to za to. Sborový dům Církve bratrské v Ústí nad Labem-Klíši (2)

„Noc kostelů se nakonec vydařila i přes nepřízeň počasí, kdy zpočátku při hrozící bouřce přišlo jen málo lidí, nakonec přišlo srovnatelné množství návštěvníků jako v loňském roce. Velký úspěch sklidilo vystoupení Puellae cantantes a Křížová cesta mladých farnosti v kostele Všech svatých, máme už i přímé pozitivní reakce pedagogů na Den kostelů. Byla opravdu úžasná atmosféra!!! Kostel Všech svatých (1 094), katedrála sv. Štěpána (904), kostel sv. Jakuba (450), kostel sv. Vojtěcha (490), kostel sv. Ludmily (541), kaple sv. Jana Křtitele (153) a kostel Zvěstování Panny Marie (306) v Litoměřicích

„Velký počet návštěvníků i přes nepřízeň počasí, a tudíž z větší části zrušený program. Lidé byli ohromeni překvapivou krásou interiéru kostela. Zahořany u Křešic na Litoměřicku (239) / (Pozn.: Kostel je ve špatném stavu, bylo možné do něj jen nahlédnout. Program probíhal pod širým nebem v okolí kostela.)

„Část programu odpadla kvůli počasí - nedorazily děti. Liběšice u Litoměřic (160)

„Akce se líbila, návštěvníci hlavně ocenili pěkné povídání pana varhaníka o nástroji a zajímavou výstavku skleněných výrobků žáků sklářské školy. Kamenický Šenov (84)

„Akce byla zdařilá. Program pro děti se rodičům velmi líbil. Krupka-Bohosudov (300)

„Při Noci kostelů zněl Loretou a kostelem sv. Vavřince v Rumburku zvuk varhan a nesla se vůně kadidla. Návštěvníci si vyslechli přednášku o historii rumburského kapucínského kláštera. Podrobně se seznámili s jednotlivými částmi klášterního kostela od ambonu, přes kazatelnu a oltáře až po zpovědnici. Vyslechli si ukázky hry na varhany a přičichli k různým druhům kadidla, vonné pryskyřice používané při obřadech v kostele. Zpřístupněna byla Expozice církevního umění Šluknovska a vyprávělo se o vnější výzdobě loretánské kaple. Loreta Rumburk (29)

„Atmosféra  páteční noci  v kostele sv. Mikuláše v Třebušíně byla velmi krásná.  Návštěvníci  si  zapalovali svíce,  prohlíželi  a obdivovali prostory zachovalého barokního kostela  postaveného O. Broggiem, zajímali se o historii chrámu a o osudy  historických majitelů Třebušína, zejména o osudy šlechtického rodu  Kresslů,  jehož  znak je umístěn nad oltářním obrazem s. Mikuláše.  Někteří se svěřili s tím, jaký  je to  zvláštní pocit procházet  místy, kde se s úctou  shromažďovali  lidé v předchozích staletích.  Uvítali, že si mohou prohlédnout všechny prostory, zejména  oratoře, kůr i věž, kde však bohužel chybějí zvony - také oběti nepochopitelných válek.  Děti měly největší radost z toho, že si mohou zazvonit na malý zvonek a že si mohou prohlédnout varhany a sledovat paní varhanici Brůnovou při hře. Ta se ostatně postarala o nádherný hluboký  zážitek celého večera,  protože nás slovem a  hrou těch nejkrásnějších starých písní a skladeb  provedla celým  církevním rokem.  Patří jí velký dík. Jak se mi svěřila jedna z návštěvnic,  už dávno neslyšela tak nádhernou hudbu.  Je obdivuhodné, jaké bohatství  naši předkové  shromáždili, napsala Eva Navrátilová. Třebušín (55)

Na řadě míst akce probíhala ve spolupráci s obcemi. Například v Libochovanech na Litoměřicku (86) se tato spolupráce nepromítla pouze do přípravy a zajištění programu celého večera, zde dokonce obec pořídila do kostela tři nové lustry, jeden dvanácti a dva pětiramenné (v celkové částce 17 tisíc korun), a nahradila tak jimi stávající nevyhovující osvětlení. „Nejvíce návštěvníků Noci kostelů zaznamenáváme při vystoupeních dětí, pro jejichž rodiče a prarodiče je to pokaždé srdeční záležitost, řekla mj. starostka obce Miroslava Vencláková. V programu vystoupilo i Ústecké žesťové trio s varhanním doprovodem, jehož protagonisty jsou členové rodiny Vancovy. „Je to úžasná muzikální rodina, která se do naší obce před nedávnem přistěhovala. Vítáme, že je ochotna vystupovat na akcích pořádaných obcí, dodala. Farnost pak zajistila prohlídku liturgických oděvů a předmětů včetně liturgických textů, přednášel jeden z místních farníků.

 

2014-05-23

Poutnický pas paní Lenky Klímové z Litoměřic. Foto Karel Pech

 

V roce 2010, kdy se litoměřická diecéze připojila k projektu Noc kostelů poprvé, bylo v rámci této akce otevřeno celkem 65 církevních objektů, ve kterých bylo napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2011 to bylo 136 objektů s více než 23 tisíci návštěvnickými vstupy. V roce 2012 bylo v litoměřické diecézi během Noci kostelů otevřeno 169 kostelů, kaplí a modliteben, napočítáno v nich bylo na 25 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2013 to bylo 189 objektů, ve kterých bylo napočítáno přibližně 28 tisíc návštěvnických vstupů.