Noc kostelů 2012 v litoměřické diecézi

Jana Michálková 4.června 2012

Noc kostelů 2012 v litoměřické diecéziNoc kostelů v litoměřické diecézi byla i letos úspěšná. Podle průběžných výsledků (k 4. 6. 2012) bylo ve 133 z celkově 169 otevřených církevních objektů zaznamenáno více než 24 tisíc návštěvnických vstupů. Podle odhadů však přesáhne celkový počet návštěvnických vstupů za celou diecézi číslo 25 tisíc. Velké poděkování patří jednotlivým týmům pořadatelů – za přípravu zajímavých programů, dobrou organizaci a osobní přístup k návštěvníkům! Díky tomu měla akce důstojný průběh.

 

Zajímavé programy respektující sakrální prostor, osobní nasazení a vstřícný přístup pořadatelů a přítomnost kněží, s nimiž si mohli návštěvníci na místě promluvit - to vše přispělo ke zdaru akce. Z ohlasů a pochvalných vyjádření lidí z různých koutů naší diecéze (ať již návštěvníků, či pořadatelů) lze soudit, že Noc kostelů byla pro mnohé krásným zážitkem.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který i letos zaštítil Noc kostelů v litoměřické svým jménem, navštívil kostel sv. archanděla Michaela ve Smržovce (Liberecký kraj), kde byly za účasti vedení města slavnostně rozsvíceny tři nové lustry kostela, které farnost dostala darem.

 

Z jednotlivých ohlasů vybíráme:

„V naší vesničce bylo setkání spíše  komorní a prosté, ale o to krásnější. Cítila jsem opravdový zájem a radost z té krásy, kterou nám naši předkové zanechali. A varhanní koncert pana Jaroslava Puldy ten zvláštní zážitek ještě umocnil. Opravdu u nás celý večer jakoby vládlo Dobro a Pokoj, jak říkal sv. František z Assisi, uvedla k noci v kostele sv. Mikuláše v Třebušíně Eva Navrátilová (65 návštěvníků).

Pochvalně mluvila i Miloslava Krumlová z Vrchlabí, která byla v těchto dnech spolu s přáteli na návštěvě v Dlažkovicích (Třebenicko). V kostelíku sv. Václava (61 návštěvníků) bylo útulno, svítily zde svíčky, u vchodu pořadatelé nabízeli návštěvníkům „boží milosti, tj. cukroví, které napekla jedna z místních žen. Součástí programu byla mj. komentovaná prohlídka kostela a místní zvonice, přednáška o liturgii i pěvecké vystoupení.  „Tato akce je prospěšná tím, že kostely navštíví i lidi, kteří nejsou věřící, přitom se ale do nich přijdou podívat, potěšit, řekla. „Já osobně nejsem věřící, ale dnešní večer jsem plně využila možnost prohlédnout si zdejší kostel a dozvědět se něco o jeho historii. Jsem tu poprvé a ohromně se mi líbí.

Program v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově (109 návštěvníků) pořadatelé rozdělili do dvou částí. „Dopoledne jsme věnovali dětem. Zazpívaly tu děti z místní školky, potom tu herci mosteckého Divadla rozmanitostí hráli pohádku. V rámci odpoledního a večerního programu jsme odprezentovali  diplomovou práci Marie Kuželové na téma Historie a vývoj Milešova a jeho okolí. Promítali jsme také snímky, aby lidi viděli, jak to tu vypadalo, než jsme vyčistili okolí kostela...  Bylo to takové oživení vzpomínek. Vzhledem k tomu, že byl kostel řadu let uzavřený, návštěvníky nejvíce zajímalo, kdo se o kostel stará, jestli se bude opravovat, jestli se tu budou sloužit mše, ... vlastně samé takové provozní věci, řekl jeden z pořadatelů akce, Filip Zikmund.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově u Šluknova (75 návštěvníků) mělo úspěch dětské vystoupení a Čtení pro potěchu duše. Ještě ve 22.38 hodin se podle slov pořadatelů se návštěvníkům nechtělo domů.

Chrám sv. Petra a Pavla v Mělníce navštívilo během Noci kostelů 578 lidí. Dvanáct zájemců přišlo ještě na pátou hodinu ranní, aby si z věže chrámu prohlédli město při svítání.

Noc kostelů probíhala i v Loretě a kostele sv. Vavřince v Rumburku. „V areálu rumburské Lorety začala vernisáží výstavy dětských výtvarných prací Rok na Pastelce, v klášterním kostele sv. Vavřince pokračovala povídáním o historii kostela, ukázkami liturgických oděvů a bohoslužebného náčiní. V průběhu večera hrál na varhany Jiří Chlum a představily se brožury Sakrální památky v Rumburku a Loretánské podzemí v Rumburku, vydané Městem Rumburk. Připraveno bylo promítání fotografií z předchozích akcí v rumburské Loretě, děti tvořily ve výtvarné dílně. Návštěvníci si pochvalovali komorní atmosféru, uvedla Klára Mágrová, pastorační asistentka z děkanství v Rumburku.

Do kostela sv. Vavřince v Dlouhém Mostě zavítalo 624 návštěvníků. Podle slov pořadatelů i návštěvníků bylo vše super!

„Zahajovali jsme ekumenickou bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zástupce primátora Ing. A. Beznoska zmínil historickou tradici plodné spolupráce církve a města, na kterou při Noci kostelů navazujeme. Děti ve skupinkách obešly všech sedm objektů - ve srovnání s loňskem chyběl pouze bývalý kostel sv. Bonaventury ve Vzdělávacím centru Na Karmeli. Setkání s Hradišťanem se zúčastnilo několik set diváků. Na koncert navázal PhDr. K. Herčík, který zmínil nejen historii kostela, ale také obrovský přínos velikých osobností dřívějších farářů, kteří formou duchovního vedení, přesahujícího svěřenou farnost, přispívali k rozvoji společnosti. Koncertovalo se ale nejen v našem kostele - zobcové flétny zněly v modlitebně CČSH, skupina Resuscitace oživila program CB a skupina Amnis tradičně koncertovala v JB. Jsme rádi, že naše město otevřením dvou objektů letošní Noc kostelů podpořilo. Vznosné prostory Sboru českých bratří i vyhlídka z radniční věže byly vhodným doplňkem setkání občanů města s dědictvím otců. Modlitbou za město a svátostným požehnáním v kostele Nanebevzetí Panny Marie byla letošní Noc kostelů zakončena, uvedl Milan Mareš z Mladé Boleslavi, kde se k Noci kostelů připojili již potřetí a kde bylo otevřeno sedm církevních objektů (zatím nahlášeno 2 275 návštěvníků, číslo není konečné).

 

Příloha: Dltm NK 2012, vstupy, stav k 4. 6. 2012.xls

 

V roce 2010 bylo v celkem 65 objektech v litoměřické diecézi během Noci kostelů napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů a v roce 2011 to bylo více než 23 tisíc návštěvnických vstupů ve 136 objektech.

 

2012-06-04

Běžně nepřístupný kostel sv. Ludmily, Litoměřice. Foto Karel Pech