Noc kostelů v litoměřické diecézi byla velmi úspěšná

Jana Michálková 9.června 2010

Noc kostelů v litoměřické diecézi byla velmi úspěšnáNoc kostelů v litoměřické diecézi, která probíhala 28. května 2010, hodnotí její organizátoři jako velmi úspěšnou. K projektu se přihlásilo 65 církevních objektů, z toho osm ještě v poslední den. Ohlasy přišly ze zhruba 90 procent míst, ve kterých bylo celkem zaznamenáno více než jedenáct tisíc návštěvnických vstupů.

 

 

Největší zájem byl o komentované prohlídky, koncerty, ukázky liturgických oděvů a předmětů spojené s výkladem. Návštěvníci zmiňovali, že jsou za tuto akci rádi, a hojně využívali možnost podívat se do míst, kam se běžně nedostanou (na kůry, do sakristií, do věží), oslovit přítomné kněze či zapálit si svíčku.

Například kostel Povýšení sv. Kříže v Mostě-Vtelně a jeho bohatý program přilákal šest set sedmdesát návštěvníků, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi navštívilo pět set padesát lidí, baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí pět set třicet, katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích na pět set a druhý otevřený litoměřický kostel Všech svatých na Mírovém náměstí téměř čtyři sta.

„Při zahájení programu bylo v kostele a před kostelem v Mostě-Vtelně kolem pěti stovek lidí. Ani jsme se dovnitř nevešli a další lidé přicházeli během večera. Do úplného konce vydrželo 140 lidiček. Všichni si akci pochvalovali a program, prvotně určený pro děti, zaujal i dospěláky. Těšíme se na společnou fotonástěnku kostelů naší diecéze, vzkázali ještě v noci z pátku na sobotu organizátoři akce. Ti do programu dále zařadili pimprlové divadlo, pašijové hry, módní přehlídku ornátů, výstavu „Tajemství křesťanů, stezku odvahy, tzv. laserovou show, ale i modlitby, ztišení s kytarou a o půlnoci zakončili program ohňotočem a rozsvícenými lampiony.

Vzhledem k chystanému pohřbu emeritního litoměřického biskupa Josefa Koukla, který se konal v sobotu 29. května, byl původní program Noci kostelů v Litoměřicích zkrácen a na obou místech - v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí a děkanském kostele Všech svatých na Mírovém náměstí - skončil ve 22 hodin. Zájem lidí o jejich návštěvu byl obrovský.

Kostel Všech svatých je již šest let uzavřen, protože v něm probíhají rekonstrukční práce a opravy mobiliáře. Znovu otevřen a zpřístupněn veřejnosti bude až po úplném dokončení všech plánovaných oprav, což bude ještě v letošním roce. Jeho mimořádné otevření na pouhé čtyři hodiny v pátek 28. května bylo výjimkou, kterou si Litoměřičané rozhodně nenechali ujít. Dvě stovky lidí si vyslechly koncert litoměřického chrámového sboru nazvaný „Církevní rok na litoměřickém kůru. Sbor vystoupil pod vedením dirigenta Jiřího Hälbiga, na varhany jej doprovodil Jaroslav Pulda. Liturgii církevního roku vysvětlil a informace o historii a současném stavu kostela návštěvníkům poskytl místní děkan Karel Havelka.

Zaplněná katedrála svatého Štěpána si o hodinu později vyslechla přednášku dómského faráře a kanovníka Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích P. Jiřího Hladíka, OCr., o dějinách katedrály z pohledu umělecko-historického a liturgických oděvech a předmětech, které vystavil před hlavním oltářem. Návštěvníci si pochvalovali, že mohli ve večerních hodinách vystoupat do věže u katedrály, a oceňovali pohled na město a jeho okolí.

Šest ze sedmi otevřených církevních objektů v Liberci navštívilo téměř 1 200 lidí, z toho jich nejvíce přišlo do kostela Nalezení svatého Kříže (340). Do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem zavítalo 250 lidí. Překvapením byla poměrně velká návštěvnost kostelů v malých obcích nebo v jinak zcela běžně přístupných církevních objektech.

Organizátoři hodnotí akci Noc kostelů příznivě, podle ohlasů z diecéze se k ní v příštím roce chtějí připojit i další místa.

 

Příloha  Přehled církevních objektů a jejich návštěvnost.pdf