Noc kostelů v Oseku

Jana Máčková 10.června 2011

Noc kostelů v OsekuV pátek 27. května 2011 se konala v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oseku první Noc kostelů. Program, byl koncipován tak, aby se v něm snoubila cisterciácká spiritualita a její prezentace formou záživného sdělení a promítnutí do života, spolu s doprovodným programem pro širokou veřejnost.

Noc kostelů byla zahájena v 18.00 hodin zvoněním velkých zvonů, které upozorňovaly obyvatele města na to, že se děje něco zvláštního, a poté v kostele zapálením svíce s následnou „Modlitbou při rozsvěcení svíce a modlitbou Otčenáš.

Program představil MVDr. Jindřich Koska, předseda českého spolku přátel kláštera, který promluvil v průběhu večera několikrát. Zmínil minulost, současnost i budoucnost oseckého cisterciáckého kláštera a provázel přítomné večerem. Český spolek přátel se v současné době stará o chod kláštera.

P. Benno Beneš SDB, osecký rodák, přednesl poselství Bible, promluvil o kulturně-duchovním dědictví kláštera a pak už následovala netradiční prohlídka klášterních prostor za svitu svíček a podmalovaná cisterciáckými chorály. Výjimečně byl pro návštěvníky otevřen i refektář - jídelna mnichů. Po skončení prohlídky očekávala v kostele všechny přítomné opravdová lahůdka - hudba velkých varhan se zpěvem gregoriánského chorálu, který přednesl další osecký rodák pan Jan Zástěra se svými přáteli.

Dostali jsme, a povedlo se nám také vypůjčit, několik krejčovských panen (dárcům i všem, kteří nám panny zapůjčili, srdečně děkujeme), které jsme oblékli do krásných barokních ornátů z 18. století a které budou tvořit stálou výstavu v klášterním kostele až do konce měsíce srpna. Jedna figurína je oblečena do mnišské kutny, takže návštěvníci viděli „pravého cisterciáckého mnicha.

Celý program prolínaly modlitby, ztišení a meditace. Účast veřejnosti byla překvapující - v průběhu večera prošlo kostelem na 350 návštěvníků.

Srdečně děkujeme všem, kdo se na přípravě podíleli, zvláště pracovnicím Informačního centra Osek a dobrovolným pomocníkům z řad farníků.

Těšíme se na vaše podněty a návrhy k programu Noci kostelů 2012.