Noc kostelů 2012 v Zákupech

Marie Hašlová 6.června 2012

Noc kostelů 2012 v ZákupechZačátek Noci kostelů ohlásil svým jasným hlasem zvon na věži kostela. V té době už byl kostel plný a nutno říci, že zájem lidí byl na místní poměry opravdu velký. Po přivítání přítomných, seznámení s historií vzniku akce „Noc kostelů a nabídkou celého večera, začal vlastní program.

První hodina byla věnována dětem, které 1. června slaví svůj svátek. Nejprve děti obdržely gratulaci a poté vystoupili žáci místní školy. Jejich písně za doprovodu elektrických kláves se všem líbily a za svůj výkon byly odměněny sladkou odměnou. Následovala prohlídka s výkladem pro děti a jednoduchý kvíz, za jehož vyřešení dostaly děti drobné dárky. Vystoupení sólové zpěvačky, zejména její Ave Maria, bylo odměněno dlouhotrvajícím potleskem. Program pokračoval nádherným výkonem vokálního souboru Hvězda. Při dalším bodu programu - Varhanní variace - došlo k technickému problému. Jak zjistili dva přítomní varhaníci, měch varhan se protrhl. Lidé přítomní na kůru se zájmem sledovali průběh opravy varhan a dokonce i tento neplánovaný bod programu se jim velmi líbil. Pořadatelé se omluvili a pokračovali plynule prohlídkou kostela s výkladem. Zájem ze strany přítomných byl veliký, o čemž svědčí i velké množství dotazů. Lidé se zajímali o historii, o stav krypty s ostatky členů rodiny Berků z Dubé a velkovévodkyně Anny Marie Františky Toskánské, zaujal je výklad o světcích, kterým je kostel zasvěcen. Vyjádřili také podiv nad tím, že se v kostele nachází vzácná relikvie sv. Felixe, která byla dovezena na začátku 18. století z Říma. Mnozí občané žijící v Zákupech desetileté o ní nevěděli. Velmi je však zaujal i současný neutěšený stav kostela. Zejména mnoho mužů řešilo dřevomorku na schodech do kaple. Prohlídka byla ukončena asi ve 21.30 hod., kdy konečně znovu zazněly velebné tóny varhan. Akce skočila ve 22.00 hod. a z ohlasů místních i přespolních se všem líbila. Děkovali za brožurky k Noci kostelů i další drobné dárky a také si pochutnali na nabízených koláčcích.

Noc kostelů, pořádaná Římskokatolickou farností Zákupy a občanským sdružením Společné dědictví Zákupy, se konala v Zákupech poprvé a byla zaměřena více světsky. Ve výkladech

byl samozřejmě připomínán život Pána Ježíše, Panny Marie i světců, ale ne do hloubky, proto nás dvě pořadatelky překvapil zájem třech děvčátek, která hledala modlitbu Otče náš v Kancionálu. Byl to náš nejsilnější zážitek z Noci kostelů.