Nová verze elektronického katalogu litoměřické diecéze

Mgr. Jana Chadimová 30.července 2015

Nová verze elektronického katalogu litoměřické diecézeVe čtvrtek 30. července 2015 byla ve spolupráci s firmou Next Generation Solution, s.r.o. spuštěna nová verze elektronického katalogu litoměřické diecéze.

Nahradila tak dnes již v mnoha ohledech nevyhovující starší verzi. Katalog se dočkal nové grafiky, přehlednějšího uspořádání a zlepšení funkčnosti - ať již změnami stávajících funkcí nebo zavedením nových.

Elektronický katalog je důležitým databázovým nástrojem, který umožňuje vyhledávat informace o diecézi. Jednotlivé záložky rozdělují údaje do několika oblastí: Biskupství litoměřické, Kapituly, Vikariáty, Farnosti, Charity, Školy, Obce, Osoby, Bohoslužby, Mapa.

Po spuštění katalogu se jako první objeví mapa, která umožňuje rychlé vyhledávání zejména kostelů a farností.

Zásadní změny zaznamenaly bohoslužby, kdy jsou po prozrazení polohy uživatelem zobrazeny nejbližší bohoslužby v jeho okolí spolu s mapou. Zároveň se zjednodušilo vyhledávání podle klíčových slov. Data o bohoslužbách byla začleněna do oficiálního portálu katolických bohoslužeb v České republice na http://bohosluzby.cirkev.cz/ a jsou průběžně aktualizována.

Územní uspořádání je v katalogu založeno na tzv. základních sídelních jednotkách, které umožňují přesné vymezení diecéze a jeho správních jednotek - farností, kterým se jednotlivé jednotky přiřazují. Ty jsou potom začleněny do částí obcí, následně obcí a okresů. Pro vyhledávání je určena zvláštní záložka Obce.

Informace v katalogu jsou neustále doplňovány a aktualizovány a neobejdou se bez spolupráce jak s jednotlivými duchovními správci a dalšími osobami, působícími v diecézi, tak s veřejností. Návrhy na změny a úpravy lze směřovat na e-mailovou adresu katalog@dltm.cz.

Katalog je na adrese http://katalog.dltm.cz/web/.