Nově odhalené gotické malby a jejich restaurování v kostele v Solci

Jana Michálková 2.prosince 2010

Nově odhalené gotické malby a jejich restaurování v kostele v SolciNárodní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Římskokatolická farnost Mnichovo Hradiště a restaurátoři Eva Skarolková a Martin Pokorný zvou na prohlídku kostela kostel Nanebevzetí Panny Marie v Solci s odborným výkladem a hudebním vystoupením, která se bude konat v pátek 3. prosince 2010 v 15 hodin.

Gotický kostel v Solci (okres Mladá Boleslav) byl na počátku 90. let 20. století zachráněn před hrozícím zánikem obnovou propadlé střechy. Dlouhodobá devastace mimo jiné způsobila i samovolné odhalení částí gotických a renesančních omítek na fasádách i v interiéru. Jejich ohrožený stav byl vážným důvodem k zahájení restaurátorských prací. To se nakonec podařilo nejen díky dotacím, zejména z Havarijního a střešního fondu Ministerstva kultury ČR, ale také díky místnímu zájmu. Zbývá dokončit restaurování omítek v presbytáři s medailony světců na triumfálním oblouku, které představují nejcennější část malířské výzdoby interiéru, a navazujících omítek v lodi. Teprve dokončení celé akce bude znamenat záchranu cenné gotické památky a umožní její zpřístupnění veřejnosti.

pozvanka.pdf