Nové zvony pro kostel v Horním Prysku

Milena Davídková 14.června 2023

237771Dne 23. května 2023 byly přivezeny do obce Prysk z německého Passau ze zvonařské firmy Rudolfa Pernera 4 darované zvony, odlité v roce 1958, ze zrušeného kostela v městě Schwabach - Vogelherd u Norimberka: sv. Walburga 280 kg (tón c2), sv. Alžběta 160 kg (tón es2), sv. Sebald 135 kg (tón f2) a sv. Martin 100 kg (tón g2). Spolu s nimi dva nové zvony odlité firmou Rudolf Perner v Passau: Sv. Petr 712 kg (tón g1) a sv. Pavel 420 kg (tón b1).

Všechny zvony budou požehnány 24. 6. 2023 v Horním Prysku před kostelem sv. Petra a Pavla a vyzdviženy do věže a ještě ten den budou vyzvánět. 

Slavnosti se zúčastní také přátelé z farnosti Schwabach a bývalí němečtí obyvatelé obce Prysk a jejich potomci. (viz pozvánka).
Na zvony a jejich zavěšení přispěl:  Česko- německý fond budoucnosti, Obec Prysk, Farnost Horní Prysk, obyvatelé obce Prysk, němečtí rodáci a SZIF prostřednictvím MAS Český sever.

237769

237770