Nové zvony pro kostel v Jedlce

Milena Davídková 25.května 2023

228104 228105Dne 23. května 2023 byly přivezeny do obce Malá Veleň - Jedlka z německého Passau ze zvonařské firmy Rudolfa Pernera dva nové zvony: sv. Anna (⌀ 86 cm, 403 kg, tón b1) a sv. Jáchym (⌀ 68 cm, 200 kg, tón es2)

Zvony budou požehnány 27. května 2023 v Jedlce před kostelem sv. Anny a vyzdviženy do věže a ještě ten den budou vyzvánět.

Slavnosti se zúčastní také bývalí němečtí obyvatelé z farnosti Jedlka a jejich potomci (viz pozvánka).

Na zvony a jejich zavěšení přispěl: Česko-německý fond budoucnosti, Obec Malá Veleň, Farnost Jedlka, obyvatelé z Malé Veleně, Jedlky, Velké Veleně a Soutěsek, němečtí rodáci a další dárci. 
Ve zvonici se zachoval jediný zvon z roku 1470: Panna Maria, 81 cm, 310 kg. Tento zvon jako jediný přežil válečné rekvizice a rozezní se spolu s novými zvony. 

228102

228103