Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce

Jiří Gračka 2.září 2009

Novéna je devítidenní příprava na nějakou slavnost nebo událost... (je to) ucelený čas věnovaný modlitbám, vhodné četbě a úvahám zaměřeným k tématu očekávané slavnosti. Máme se v ní duchovně připravit a otevřít vstříc tomu, co anebo kdo k nám přichází,

stojí v úvodu brožury, která byla vydána jakou součást duchovní přípravy na návštěvu papeže Benedikta  XVI. v České republice ve dnech 26.-28. září 2009.

Slovo novéna pochází z latinského označení pro číslovku devět. Obsahem pobožnosti na každý z devíti dní od 8. září, svátku Narození Panny Marie, do 16. září, památky české světice sv. Ludmily, je četba Písma svatého, zamyšlení nad biblickým textem a úryvek z promluv papeže Benedikta XVI.

Jak ve své předmluvě píše olomoucký arcibiskup Jan Graubner, novéna je vyvrcholením duchovní přípravy. Předseda ČBK též vyjadřuje naději, že brožura kromě bohatých plodů modlitby přinese bližší poznání Svatého otce a pomůže osvojit si pravidelnou a častou modlitbu.

Jednotlivé výtisky brožury si můžete koupit za cenu 30,- Kč na každém biskupství nebo v prodejnách Karmelitánského nakladatelství. Objednávky nad 10 kusů přijímá nakladatelství Poustevník na adrese Kateřina Vysloužilová, Rooseveltova 49, Praha 6, e-mail: k.poustevnik@seznam.cz, tel.: 737 420 804. Případní zájemci si text mohou stáhnout zdarma v přiloženém souboru.

Soubor ke stažení: novena.pdf