Noví katechumeni v Teplicích

Dominik Faustus 10.března 2019
V neděli 10. března 2019 proběhla v kostele sv. Alžběty Uherské v Teplicích - Šanově slavnostní mše svatá s uvedením nových katechumenů do katechumenátu. Uvedl je místní farář P. Radomír Kuchař, který poté pokračoval celebrací vlastní bohoslužby. Slavnost byla zakončena seznamovacím setkáním farníků a nových katechumenů u čaje a občerstvení.


Kostel sv. Alžběty Uherské, 10. března 2019, Teplice - Šanov

Foto: Dominik Faustus