Nový generální vikář navštívil Diecézní charitu Litoměřice

Dominik Faustus 7.března 2024

Ve čtvrtek 7. března 2024 v 9 hodin navštívil nový generální vikář Mons. Radek Jurnečka centrum Diecézní charity v Litoměřicích, kde krátce pozdravil účastníky školení.

Čtvrtek 7. března 2024, Diecézní charita Litoměřice

Foto: Dominik Faustus