Nový litoměřický děkan zve zájemce na rozhovory o víře

Jana Michálková 30.srpna 2010

Nový litoměřický děkan zve zájemce na rozhovory o vířeLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant jmenoval R.D. ICLic. Józefa Szeligu od 1. srpna 2010 novým děkanem Římskokatolické farnosti – děkanství u Všech svatých v Litoměřicích. Zároveň ho také jmenoval okrskovým vikářem litoměřickým a ústeckým.

R.D. ICLic. Józef Szeliga, původem Polák, přišel do Litoměřic z farnosti Mladá Boleslav, kde úspěšně působil jako arciděkan pět let. Předtím vykonával mj. duchovní službu v Ústí nad Labem, v Libochovicích (a dále v Chotěšově, Klapém, Křesíně, Košticích) a Třebenicích (a Sutomi, Velemíně, Milešově, Čížkovicích). V současné době je prezidentem Diecézní charity Litoměřice.

 

 

 

 

Přehled bohoslužeb

Domovským kostelem otce Józefa je děkanský kostel Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kde slouží bohoslužby v neděli od 9 a od 18 hodin, v pondělí až pátek od 18 hodin. V sobotu se bohoslužby konají v kostele sv. Vojtěcha (ulice Křížová, za kulturním domem) od 18 hodin.

Mše svaté podle misálu z roku 1962 (tj. mše podle starého liturgického obřadu), které se dosud sloužily každé nedělní odpoledne v katedrále sv. Štěpána, se od září přesouvají do kostela sv. Jakuba na Dominikánském náměstí. Od 16 hodin je zde slouží P. Radim Jan Valík OSB.

(Na žádost některých farníků se zvažuje možnost posunout čas nedělní ranní bohoslužby v kostele Všech svatých o půl hodiny dříve, tedy v 8.30 hodin. Zatím nebyla tato změna potvrzena.)

Rozhovory o víře

Biskupství litoměřické spolu s Kazatelským střediskem České dominikánské provincie pořádalo poslední červencový týden letošního roku katolickou misii v Litoměřicích. Zájemci, které tato misie oslovila a kteří se chtějí dozvědět o víře něco více, se mohou obrátit přímo na otce Józefa Szeligu. A to buď osobně, po skončení některé z bohoslužeb, nebo písemně na adrese jw.szeliga@gmail.com.

„Budeme se snažit vyjít těmto lidem vstříc a pomoci jim, říká nový litoměřický děkan. „Mohli bychom pořádat hovory o víře, odpovídat na konkrétní dotazy zájemců nebo vytvořit skupinku katechumenů, která se bude připravovat na křest. Několik zájemců nás již oslovilo, dodal.

Provizorní farní kancelář městské farnosti u Všech svatých se v současné době připravuje v přízemí kanovnického domu u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí, č.p. 3.  Otevřena by měla být v průběhu měsíce září. Fungovat zde bude do doby, než bude opravena budova děkanství v Mostecké ulici.