Nový mostecký děkan se ujal úřadu

Dominik Faustus 12.srpna 2019
V neděli 11. srpna 2019 v 10 hodin v kostele sv. Václava v Mostě uvedl generální vikář Mons. Martin Davídek při mši svaté do úřadu nového mosteckého děkana P. Leo Gallase, člena Křižovnického řádu s červenou hvězdou. Slavnostního uvedení do úřadu se účastnil také velmistr Křižovnického řádu P. Josef Šedivý a další řádoví bratři. Město Most je co do počtu obyvatel třetí největší město v litoměřické diecézi a řád Křižovníků zde v duchovní správě působil již od doby sv. Anežky České s výjimkou období od roku 1968 až do současnosti. Jednalo se tedy nejen o uvedení nového kněze do děkanského úřadu, ale i o návrat Křižovníků do města Most a navázání tak na již sedm století trvající tradici. Po mši svaté následovalo v budově mosteckého děkanského úřadu pohoštění pro farníky.


Kostel sv. Václava, 11. srpna 2019, Most

Foto: Dominik Faustus