Nový zahradní domek pro děti ve Schrödingerově institutu

Dominik Faustus 5.května 2023

Schrödingerův institut v Jiříkově díky daru litoměřického biskupa pořídil pro děti zahradní domek, který jim bude sloužit při venkovních aktivitách. Ředitelka Schrödingerova institutu Bc. Gabriela Doušová představila ve středu 3. května 2023 generálnímu vikáři Mons. Davídkovi a okrskovému vikáři R.D. Kotiszovi stavbu domku před dokončením. Kéž slouží dětem ze sociálně slabšího prostředí dobře a nedochází v něm k úrazům a nehodám.

Středa 3. května 2023, Schrödingerův institut, Jiříkov

Foto: Martin Davídek